Svenska Schäferhundklubben

Nyligen har denna remiss skickats ut till samtliga distrikt och lokalklubbar. De som inte har fått denna så kan det bero på att er maillåda är full eller så har inte kansliet rätta uppgifter till er.

Denna remiss är oerhört viktig för klubben i framtiden där vi behöver hitta nya indelningar för att anpassa oss till hur klubben ser ut idag. Det finns ytterligare information på länkarna under remissen som förklarar tankarna kring remissen.

CS vill ha in era svar senast den 30/9 och dessa kan med fördel mailas in på info@schaferhundklubben.se

 

Klicka här: Remiss angående ny distriktsindelning

Mer info här: Bakgrund till remiss

Ytterligare info: Bilaga till remiss ang klubben uppgift

 

558503_3624009238107_236566429_n