Svenska Schäferhundklubben

Ledamöter i Svenska Schäferhundklubbens kommittéer 2018.05

Avel                       Mats Höglund
                             Rickard Barkerud
                             Marcella Nilsson
                             Erik Wilsson(adj)

 

Bruksprov              Jan Nilsson
                             Monica Holmgren
                             Jessica Markström
                             Mikael Lagnevik
                             Tina Fridh
                             Christer Häggström

 

Mental                    Reino Oskarsson

 

PR/Info                  Fredrik Steen
                             Gunilla Sjögren
                             Linda Nyberg

 

Redaktion               Daniel Strandberg

 

Utbildning              Fredrik Steen
                             Robert Jönsson
                             Göran Wessman
                             Jörgen Lindqvist
                             Thomas Fröding

 

Utställning              Lena Sönnerqvist
                             Laila Sundin
                             Rebecka Fredin
                             Margareta Eliasson 
                             Dennis Möllergren