Svenska Schäferhundklubben

Här nedan ser ni utdrag ur SBK Utskott prov och tävling justerade protokoll nr 4/2018. 
Protokollet finner ni i sin helhet här: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/utskottet/protokoll-anteckningar/

 

OBS! det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats

kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS).

_____________________________________

 

§ 58   Besluts- och uppföljningsärenden

 

  1. Rapport om gruppmoment även 2018

Utskottet beslutade att det i år, 2018, inte ska föras någon statistik på hundar som får 0 i betyg i gruppmomenten, så som det gjordes förra året, då utvärderingen har bevisat att det inte föreligger några problem.

  1. Arvode till tävlingsledare och sekreterare på klubbens egna tävlingar

Gällande förfrågan som inkommit om den egna klubbens funktionärer har rätt att få arvode på klubbens egna tävlingar kan konstateras att domare är distriktsfunktionärer och har rätt att få arvode var de än dömer. Tävlingssekreterare och tävlingsledare är klubbfunktionärer och erhåller inte arvode på egna klubben. 

  1. Samarbetsavtal mellan naturbruksgymnasier och SBK gällande funktionärer

SBK har fått godkänt från SKK angående att våra funktionärer ska få tjänstgöra vid naturbruksgymnasiers inofficiella tävlingar, utbildningar och arrangemang. Ett samarbetsavtal är framtaget i detta syfte som ska skrivas på av naturbruksgymnasiet och SBK.