Svenska Schäferhundklubben

Svenska Brukshundklubben har ett samarbetsavtal med naturbruksgymnasier gällande funktionärer

 

Ett samarbetsavtal med naturbruksgymnasier och Svenska Brukshundklubben är framtaget, där naturbruksgymnasier ska kunna nyttja våra funktionärer och instruktörer i sina utbildningar och inofficiella arrangemang. 
Avtalet är även godkänt av SKK.

_________________________________

 

Länk till nyheten på SBK hemsida: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2018/04/samarbetsavtal-med-naturbruksgymnasier-funktionarer/