Svenska Schäferhundklubben

På förekommen anledning har jag fått i uppdrag av SBK UG bruks att meddela er detta.

Denna fråga ställdes av mig till SBK UG bruks:

Nu undrar ett SBK distriktet om de ska ställa in alla sina appellspår då de har fullt med snö överallt?

_____________________

Ja, är det så att spåren går lika bra att utarbeta utan hund så är det bara att ställa in. 
I appellklass är det ju också smidigt att lägga provet vid en senare tidpunkt.  

_____________________

Detta mail går till alla SBK distriktens- och rasklubbarnas tävlingsavdelningar så sprid gärna informationen till alla era underliggande klubbar.

Med vänlig hälsning
Camilla Hjort

Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben