Svenska Schäferhundklubben

 

 Gå en kurs i Schäfermärket,

och få ett kunskapsbevis! 

1 

Schäfermärket är en utbildning som är framtagen av Rose Hedman för Svenska Schäferhundklubbens räkning där hela paketet sponsras av Agria Försäkringar. Märket är en kurs med både teori och praktik som ger hundägaren en fin bild på vad hund är och hur den fungerar med drifter och mentalitet.

Man får även en god inblick i Hunden och lagen, försäkringar och vår organisation. I den praktiska delen av kursen ingår träning i stadsmiljö och så förbereds ekipagen för eventuellt framtida tävling i Lydnadsklass, Apellklass, BH. Efter kursen erhålls ett kursintyg på genomförd kurs i allmän hundkunskap och förmåga att hantera hunden ute i samhället. För att erhålla schäfermärket som är en pins måste man genomföra ett BH prov med godkänt resultat. Hör av dig till din lokalklubb eller Schäferdistrikt om du är intresserad av  Schäfermärket!

 

Tanken bakom märket…

Att ena Schäferägare under en flagga, Schäfermärket - en stolt hundägare!
 
Att öka kunskapen hos Schäferägare, en vetskap som räcker hela livet
Att öka tillströmningen av kursdeltagare
Att öka förståelsen för den egna hunden
Att öka förmågan att dressera den egna hunden
Att öka intresset för att vidareutbilda hunden, kursen är en inkörsport till alla grenar
Att öka förtroendet och anseendet för vår ras i samhället
Att ge uppfödarna ett bra förstahandsval till utbildning för valpköparna
Att ge Schäferägare en bättre grundutbildning än studiefrämjandet, SBK och SKK erbjuder
Att öka gemenskapen på våra klubbar, vilken klubb kommer att ha flest deltagare på märkeskurs
Vem tilldelas…
De ekipage som fullföljt kursen tilldelas Schäfermärkets kursintyg.
De ekipage som efter genomgången kurs genomför ett BH prov med godkänt resultat, erhåller Schäfermärkets diplom samt tilldelas utbildningstecknet i form av en pin.
De ekipage som redan har ett godkänt BH-prov och tävlat vidare måste genomgå kursen samt genomföra ett inofficiellt BH-prov med godkänt resultat, för att erhålla kursintyg samt tilldelas Schäfermärkets diplom och utbildningstecknet.
 
  

 

Bilder från kursen i Schäfermärket!

Sponsrat av AGRIA Djurförsäkringar

sch_märke_redigerad-2