Svenska Schäferhundklubben

Information om utställningar

Vi kan ställa ut våra schäfrar inom flera typer av utställningar.

Officiella utställningar inom SKKs regelverk där det finns 

 • Officiella uställningar
  • SKK arrangerade utställningar för alla raser
  • SBK arrangerade utställningar för bruksraser
  • Av schäferhundklubben (distrikt och lokalklubbar) arrangerade officiella utställningar men bara för schäferhundar
 • Inofficiella utställningar
  • Av schäferhundklubben arrangerade inofficiella utställningar som sker enligt Tyskt regelverk och enligt tyska bedömningsskalor.
   Här finns utställningar på lokalklubbar och distrikt men också vårt Svenska Schäfermästerskap i utställning som går av stapeln sista helgen i juli varje år.

På Officiella utställningar kan vi få de officiella meriterna på våra hundar och kan bli utställningschampion efter bruksmeritering och 3 cert.

På våra inofficella utställningar fås inga officiella meriter meriter men vi har istället för Schäfer viktiga titlar samt att vi tävlar om 5 och 10 i topp etc.

Välkommen att prova de olika typerna av utställning.

 

Segrarutställningar

Vårt svenska schäfermästerskap (SSM utställning) kallas också Segrar utställning. Varje land har sin egen segerutställning. Här länkar vi till de för oss i Sverige viktigaste.

Tyska segrar utställningen Bundessiegerzuchtschau

Norsk Vinner

HAS Dansk vinnarutställning

Finsk segrarutställning

SSM Utställning

Svenska SchäferMästerskap i Utställning
Officiellt Rasmästerskap för Schäfer

 

 
Utställningen är inofficiell och öppen för alla schäferhundar oavsett födelseland. Deltagande hundar skall vara registrerade i respektive lands kennelklubb. Ägaren skall vara med i sitt lands, till WUSV-ansluten rasklubb för schäfer. Medlemsnummer skall anges på anmälan.  Medlemskap krävs ej för valputställning

Omfattning: 

Valputställning

 • I klasserna 4-6, 6-9 och 9-12 månader,
 • avelsklass hanar och tikar (alla deltagande valpar efter resp hane/tik skall deltaga, men två må saknas). Minst fyra individer ur minst två kombinationer gäller för avelsklass hanar, för avelsklass tikar räcker en kombination samt uppfödargrupp med fyra individer (varken mer eller mindre) från minst två kombinationer. Samma uppfödare får ställa upp med högst två grupper. I avels- och uppfödargrupperna får båda hårlagsvarianterna delta i en och samma grupp. 

Vuxenklasser SSM-utställning i klasserna

 • 12-18 månader (ungdomsklass) Hd: Inga krav. Utbildning: Inga krav. 
 • 18-24 månader (unghundsklass) Hd: max grad C eller motsvarande i andra länder. 
 • 24-36 månader övergångsklass Hd max grad C,eller motsvarande grad i andra länder, Ed: Känd Status, Högsta kvalitetsbetyg Sg. Konkurrensplaceras, Skottfasthet prövas enligt gällande regelverk för övriga klasser. Får deltaga I avels- och uppfödargrupper. Arbetsmeriter: Inga eller innehar bruksmeriter som ej berättigar deltagande i bruksklass. 
 • över 24 månader (brukshundklass) HD: max grad C, eller motsvarande utländsk grad. - ED: Känd status. Hundar i V-Auslese skall ha Hd: ua och Ed: Känd status  
  •  Utbildning: Godkänd lägre klass alt utbildningstecken BPH 1, IPO 1, SchH 1, BSL 2,    SBK Tj cert, Drag 2.
 • avelsklass hanar och tikar (alla deltagande hundar efter resp. hane/tik skall deltaga, men två må saknas). Fyra individer ur minst två kombinationer samt uppfödargrupp med fyra individer (varken mer eller mindre) från minst två kombinationer. Samma uppfödare får ställa upp med högst två grupper. För inplacering i rätt åldersklass gäller den ålder hunden har uppnått samma dag som åldersklassen tillåter. 

http://www.ssmutstallning.se/