Svenska Schäferhundklubben

Träningsfigurantutbildning

                                                                                                                     2018-04-01

 Svenska Schäferhundklubben inbjuder till träningsfigurantutbildning 2018

Information

Utbildningen riktar sig till dig som aktivt deltar på den lokala schäferhundklubbens verksamhet och den kommer genomföras i tre steg.

  • Den första delen behandlar grundläggande dressyrlära och grunder i praktiskt figurantarbete.
  • Den andra delen handlar i huvudsak om fortbildning med inriktning mot prov och tävling.
  • På den tredje och sista delen skall figuranternas ekipage från respektive klubb deltaga med sina hundar. Här handlar det om att figuranterna utvecklar ekipagen och skapar realistiska mål.

Efter avslutad utbildning kommer Svenska Schäferhundklubben att föra in figuranterna i centralt register över träningsfiguranter från 2018 som en kvalitésäkring av vår verksamhet. Känner att ALLA skall vara välkomna oavsett ålder o kön! (IPO verksamheten) och det enda krav som gäller är att du har schäfer och är medlem i Svenska Schäferhundklubben.

Del 1                   25-27/5 på lokala Schäferhundklubben Björnåsen

Del 2                   31/8-2/9 på lokala Schäferhundklubben Björnåsen

Del 3                   26-28/10 på lokala Schäferhundklubben Björnåsen

Praktiskt upplägg

SK Björnåsen roddar med allt det praktiska. Deltagarna betalar själva eller får helst bidrag från distrikt och/eller lokal klubb. Boende och kost ordnar deltagarna själva.

Utbildningen planeras för 10-20 figuranter, nya som gamla.

Utbildningskostnaden är totalt 4 500 kronor, varav 1 500 kronor insätts vid anmälan på konto  5771-7340. Resterande 3.000 kronor betalas  senast  kursstartsdatum på samma konto.

Anmälan är bindande och skall göras senast den 7 maj, därefter skickas kursinnehåll och program ut. Anmälan skickar du via mail till kansliet innehållande Namn, adress, telefon,mailadress samt ange din Sd /Sk tillhörighet.

Eventuella frågor kan ställas till Robert Jönsson på  robert.kustmarken@telia.com eller på telefon 0706-770876

CS/Utbildningskommittén

Hundförarutbildning

I samband med träningsfigurantutbildningen kommer det även att genomföras en hundförarutbildning som riktar sig till dig som för hund eller har för avsikt att träna och tävla i IPO.

Under utbildningen som kommer att genomföras parallellt med träningsfigurantutbildningen kommer du som hundförare få utbildning i:

 

  • Beteendelära
  • Hundförarteknik i samband med C träning
  • Skapa goda förutsättningar för dig och din hund inför framtiden

 

Du skall vara medlem i Svenska Schäferhundklubben och ha en schäferhund över 12 månader.

Utbildningskostnaden är 1200 kr för de tre utbildningstillfällena: 25-27/5, 31/8-2/9 och 26-28/10

Kostnaden insättes vid anmälan på konto 5771-7340.

För övrig info och anmälningsförfarande se beskrivning av träningsfigurantutbildningen.

Aktuella utbildningar

OBS! 
Utbildningen fulltecknad för denna gången.
Nytt tillfälle kan komma längre fram
Utb.kom.
 
 
 
Svenska Schäferhundklubben inbjuder till
Träningsfigurantubildning samt Hundförarutbildning 2018.
 
Träningsfigurantutbildningen riktar sig till de som aktivt deltar i klubbens
verksamhet och den kommer att genomföras i tre steg vid tre tillfällen på Sk Björnåsen
den 25-27/5, 31/8-2/9 och 26-28/10.
 
Hundförautbildningen riktar sig till dig som för hund
eller har för avsikt att träna och tävla IPO
 
Ytterligare information presenteras under Nyheter och under Utbildningskommittén

Arbetsbeskrivning

Utbildningskommittén

Utbildning är central i all verksamhet och en av hörnstenarna i klubben. Utbildningar kan vara teoretiska och/eller praktiska och genomföras såväl lokalt, regionalt som centralt. För att få största möjliga genomslag bör utbildningar i så stor utsträckning som möjligt genomföras lokalt.                  

Utbildningskommitténs uppgift är att :         

  • vid centrala utbildningar samverka och stödja CS samtliga kommittéer                    
  • initiera och uppmuntra olika typer av regionala och lokala utbildningar      

Sammankallande: Fredrik Steen

Ledamöter:             Robert Jönsson 

                             Göran Wessman 
                             Jörgen Lindqvist 
                             Thomas Fröding

Anmälan träningsfigurantubildning

Om du har några frågor eller bara vill komma i kontakt med mig kan du skicka ett mail från formuläret nedan.