Svenska Schäferhundklubben

Aktuella utbildningar

Svenska Schäferhundklubben inbjuder till träningsfigurantubildning 2018.
Utbildningen riktar sig till de som aktivt deltar i klubbens verksamhet och den kommer att genomföras i tre steg vid tre tillfällen på Sk Björnåsen
den 25-27/5, 31/8-2/9 och 26-28/10.
Ytterligare information kommer inom kort att presenteras på vår hemsida under utbildningskommittén.

Arbetsbeskrivning

Utbildningskommittén

Utbildning är central i all verksamhet och en av hörnstenarna i klubben. Utbildningar kan vara teoretiska och/eller praktiska och genomföras såväl lokalt, regionalt som centralt. För att få största möjliga genomslag bör utbildningar i så stor utsträckning som möjligt genomföras lokalt.                  

Utbildningskommitténs uppgift är att :         

  • vid centrala utbildningar samverka och stödja CS samtliga kommittéer                    
  • initiera och uppmuntra olika typer av regionala och lokala utbildningar      

Sammankallande: Fredrik Steen

Ledamöter: Robert Jönsson, Göran Wessman