Svenska Schäferhundklubben

Inbjudan Domar / Figurantkonferens

Svenska schäferhundklubben inbjuder till FIGURANT- OCH DOMARKONFERENS  2019

Svenska schäferhundklubben inbjuder återigen klubbens samtliga domare och tävlingsfiguranter till konferens i Mullsjö.

Förutom det unika och mycket trevliga tillfället att träffas för utbyte av erfarenheter mm planeras följande innehåll i programmet:

* Genomgång av de nya reglerna. Från IPO till IGP! Vad är egentligen nytt? Olika tolkningar, felaktiga översättningar eller nya synsätt?

* Rapport från senaste internationella domarkonferensen.

* Bedömning av prov respektive tävling och mästerskap – förhållningssätt, synsätt och skillnader. På vilket sätt dömer vi annorlunda? Vad är rätt i det – och vilka konsekvenser får vårt agerande?

* Den öppna kritiken – hur är bäst? För vem är den viktig? Vad säger reglerna? Vilka protokoll vill vi ha?

* Bedömning. Gruppdiskussioner och praktisk bedömning. Vanliga brister, förekommande misstag och olika synsätt?

* IGP – vilket avelsvärde har det? Hur bevarar vi viktiga bruksegenskaper i kombination med bedömning av teknik och snabbhet.

* Tävlingsfigurantarbete. Förbättringsområden?

* Domarens anvisningar till figuranterna?

* Figurantboken – bra eller dåligt? Vad tycker figuranterna?

* Övriga frågor som DU som domare eller figurant önskar att vi tar upp till diskussion!

Tid: 1-3 februari 2019

Plats: Sörgården Kyrkekvarn, Mullsjö Kost & logi: Vandrarhemsstandard med flerbäddsrum – medtag egna sängkläder. Frukost, lunch och middag ingår.

Kostnad: Svenska schäferhundklubbens utbildningskommitté står för boende, mat och övriga lokaler.

Reseersättning får ansökas i respektive distrikt eller lokalklubb.

Anmälan: Anmäl ditt deltagande till: Göran Wessman e-post: goran.wessman@comhem.se senast den 2019-01-10 Frågor: Göran tel: 070-2167046

För vem: Samtliga auktoriserade domare och tävlingsfiguranter som är medlemmar i Svenska schäferhundklubben välkomnas

Träningsfigurantutbildning

                                                                                                                     2018-04-01

 Svenska Schäferhundklubben inbjuder till träningsfigurantutbildning 2018

Information

Utbildningen riktar sig till dig som aktivt deltar på den lokala schäferhundklubbens verksamhet och den kommer genomföras i tre steg.

  • Den första delen behandlar grundläggande dressyrlära och grunder i praktiskt figurantarbete.
  • Den andra delen handlar i huvudsak om fortbildning med inriktning mot prov och tävling.
  • På den tredje och sista delen skall figuranternas ekipage från respektive klubb deltaga med sina hundar. Här handlar det om att figuranterna utvecklar ekipagen och skapar realistiska mål.

Efter avslutad utbildning kommer Svenska Schäferhundklubben att föra in figuranterna i centralt register över träningsfiguranter från 2018 som en kvalitésäkring av vår verksamhet. Känner att ALLA skall vara välkomna oavsett ålder o kön! (IPO verksamheten) och det enda krav som gäller är att du har schäfer och är medlem i Svenska Schäferhundklubben.

Del 1                   25-27/5 på lokala Schäferhundklubben Björnåsen

Del 2                   31/8-2/9 på lokala Schäferhundklubben Björnåsen

Del 3                   26-28/10 på lokala Schäferhundklubben Björnåsen

Praktiskt upplägg

SK Björnåsen roddar med allt det praktiska. Deltagarna betalar själva eller får helst bidrag från distrikt och/eller lokal klubb. Boende och kost ordnar deltagarna själva.

Utbildningen planeras för 10-20 figuranter, nya som gamla.

Utbildningskostnaden är totalt 4 500 kronor, varav 1 500 kronor insätts vid anmälan på konto  5771-7340. Resterande 3.000 kronor betalas  senast  kursstartsdatum på samma konto.

Anmälan är bindande och skall göras senast den 7 maj, därefter skickas kursinnehåll och program ut. Anmälan skickar du via mail till kansliet innehållande Namn, adress, telefon,mailadress samt ange din Sd /Sk tillhörighet.

Eventuella frågor kan ställas till Robert Jönsson på  robert.kustmarken@telia.com eller på telefon 0706-770876

CS/Utbildningskommittén

Hundförarutbildning

I samband med träningsfigurantutbildningen kommer det även att genomföras en hundförarutbildning som riktar sig till dig som för hund eller har för avsikt att träna och tävla i IPO.

Under utbildningen som kommer att genomföras parallellt med träningsfigurantutbildningen kommer du som hundförare få utbildning i:

 

  • Beteendelära
  • Hundförarteknik i samband med C träning
  • Skapa goda förutsättningar för dig och din hund inför framtiden

 

Du skall vara medlem i Svenska Schäferhundklubben och ha en schäferhund över 12 månader.

Utbildningskostnaden är 1200 kr för de tre utbildningstillfällena: 25-27/5, 31/8-2/9 och 26-28/10

Kostnaden insättes vid anmälan på konto 5771-7340.

För övrig info och anmälningsförfarande se beskrivning av träningsfigurantutbildningen.

Aktuella utbildningar

OBS! 
Utbildningen fulltecknad för denna gången.
Nytt tillfälle kan komma längre fram
Utb.kom.
 
 
 
Svenska Schäferhundklubben inbjuder till
Träningsfigurantubildning samt Hundförarutbildning 2018.
 
Träningsfigurantutbildningen riktar sig till de som aktivt deltar i klubbens
verksamhet och den kommer att genomföras i tre steg vid tre tillfällen på Sk Björnåsen
den 25-27/5, 31/8-2/9 och 26-28/10.
 
Hundförautbildningen riktar sig till dig som för hund
eller har för avsikt att träna och tävla IPO
 
Ytterligare information presenteras under Nyheter och under Utbildningskommittén

Arbetsbeskrivning

Utbildningskommittén

Utbildning är central i all verksamhet och en av hörnstenarna i klubben. Utbildningar kan vara teoretiska och/eller praktiska och genomföras såväl lokalt, regionalt som centralt. För att få största möjliga genomslag bör utbildningar i så stor utsträckning som möjligt genomföras lokalt.                  

Utbildningskommitténs uppgift är att :         

  • vid centrala utbildningar samverka och stödja CS samtliga kommittéer                    
  • initiera och uppmuntra olika typer av regionala och lokala utbildningar      

Sammankallande: Göran Wessman

Ledamöter:             Robert Jönsson

                              Jörgen Lindqvist

                              Fredrik Steen

                              Thomas Fröding

                             
                             
                        

Anmälan träningsfigurantubildning

Om du har några frågor eller bara vill komma i kontakt med mig kan du skicka ett mail från formuläret nedan.