Svenska Schäferhundklubben

 

  Schäfertidning 4/2018

 

UTKOMMER EJ 15 AUGUST 2018

Tidningen ersätts av nr 4-5/2018 och utkommer den 15 Oktober

som "SSM-tidning" med bl a utförliga referat från

sommarens tre SSM ( Svensk-Bruks, SSM utställning samt IPO

 

// Redaktionskommittén samt Leif Einarsson //