Svenska Schäferhundklubben

 

Vi har tre typer av Svenska Schäfermästerskap

 • SSM Bruks
 • SSM IPO
 • SSM utställning

Dessa mästerskap är enbart öppna för Schäfrar.

 

Svenska SchäferMästerskap i Utställning
Officiellt Rasmästerskap för Schäfer

 

 
Utställningen är inofficiell och öppen för alla schäferhundar oavsett födelseland. Deltagande hundar skall vara registrerade i respektive lands kennelklubb. Ägaren skall vara med i sitt lands, till WUSV-ansluten rasklubb för schäfer. Medlemsnummer skall anges på anmälan.  Medlemskap krävs ej för valputställning

Omfattning: 

Valputställning

 • I klasserna 4-6, 6-9 och 9-12 månader,
 • avelsklass hanar och tikar (alla deltagande valpar efter resp hane/tik skall deltaga, men två må saknas). Minst fyra individer ur minst två kombinationer gäller för avelsklass hanar, för avelsklass tikar räcker en kombination samt uppfödargrupp med fyra individer (varken mer eller mindre) från minst två kombinationer. Samma uppfödare får ställa upp med högst två grupper. I avels- och uppfödargrupperna får båda hårlagsvarianterna delta i en och samma grupp. 

Vuxenklasser SSM-utställning i klasserna

 • 12-18 månader (ungdomsklass) Hd: Inga krav. Utbildning: Inga krav. 
 • 18-24 månader (unghundsklass) Hd: max grad C eller motsvarande i andra länder. 
 • 24-36 månader övergångsklass Hd max grad C,eller motsvarande grad i andra länder, Ed: Känd Status, Högsta kvalitetsbetyg Sg. Konkurrensplaceras, Skottfasthet prövas enligt gällande regelverk för övriga klasser. Får deltaga I avels- och uppfödargrupper. Arbetsmeriter: Inga eller innehar bruksmeriter som ej berättigar deltagande i bruksklass. 
 • över 24 månader (brukshundklass) HD: max grad C, eller motsvarande utländsk grad. - ED: Känd status. Hundar i V-Auslese skall ha Hd: ua och Ed: Känd status  
  •  Utbildning: Godkänd lägre klass alt utbildningstecken BPH 1, IPO 1, SchH 1, BSL 2,    SBK Tj cert, Drag 2.
 • avelsklass hanar och tikar (alla deltagande hundar efter resp. hane/tik skall deltaga, men två må saknas). Fyra individer ur minst två kombinationer samt uppfödargrupp med fyra individer (varken mer eller mindre) från minst två kombinationer. Samma uppfödare får ställa upp med högst två grupper. För inplacering i rätt åldersklass gäller den ålder hunden har uppnått samma dag som åldersklassen tillåter. 

http://www.ssmutstallning.se/

 

Svenskt SchäferMästerskap i Bruks
Officiellt rasmästerskap för Schäfer

 

Omfattning

    • Elitklass spår, samt
    • Lägre, högre och elitklasserna i rapport, sök samt skydd
    • exteriörbeskrivning. ( gäller endast Schäfer)

Tävlingen, som är officiell, genomförs som ”Rasmästerskap” enligt
SBK:s regler för officiella bruksprov.
Tävlingen är öppen för ALLA raser,
*Schäfer ges företräde i och med Rasmästerskap*

http://www.ssmbrukslydnad.se/

 

 

Svenskt Schäfermästerskap i IPO
Officiellt rasmästerskap för Schäfer

Går 10-12/8 2018 Hofors

Omfattning

    • IPO III
    • IPO III ungdom
    • BSL 1 Ungdom

 

WUSV-VM 
Tävlingen gäller som uttagning till WUSV-VM.  Laget som representerar Sverige, ska bestå av de fem först placerade ekipagen. Placering nr 6 är reserv.

http://www.ssmipo.se/