Svenska Schäferhundklubben

Distrikt och Lokala klubbars kontaktuppgifter

SSH klarbakgrund

Våra Schäferdistrikt, Sd & Schäferklubbar, Sk

Det är distrikten och klubbarna som ansvarar för att kontaktupgifterna är korrekta.

Det ligger på deras ansvar att anmäla till kansliet när det sker en förändring!

 

 

Sd Gotland

Sd Gotland, nr: 15

Sd Gotlands Hemsida

Pg: 865-4386

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Lina Johansson
Adress: Hallbjäns 145 Guldrupe
PostNr/Ort: 622 34 Romakloster
Tel:  
Mobil:  0739-694762
E-post:

linahastochhund@hotmail.com   

Namn: Eva-Maria Zarges
Adress: Viklau Sigsarve 154
PostNr/Ort: 622 38 Romakloster
Tel:  
Mobil:

0738- 131229

E-post:

majazarges@gmail.com

Namn:  Urban Boberg
Adress:  Hejnum Boters 559
PostNr/Ort:  621 75 Visby
Tel:  0498-36037
Mobil:  0762-305459
E-post:

     urbanboberg@telia.com       

 

Sd Gävleborg

          Pg: 483113-7

             Sd Gävleborgs Hemsida

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Patric Englund
Adress: Tallstigen 14
PostNr/Ort: 820 70 Ilsbo
Tel:  0650-742266
Mobil: 070-332 44 02
E-post: patric.englund@sjolins-smide.se   
Namn: Anna Nolén
Adress: Backavägen 12B
PostNr/Ort: 820 65 Forsa
Tel:  -
Mobil: 0703-950907
E-post:

sekreterare@sdgavleborg.se

Namn: Lena Nielsen
Adress: Nybogatan 46
PostNr/Ort: 814 70 Älvkarleby
Tel:  026-82099
Mobil: 0706-45 11 43
E-post:

lenanielsen66@hotmail.com

Sk Älvkarleby, nr: 03-01

Sk Älvkarleby Hemsida

               Pg: 4392238-4

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn:  
Adress:  
PostNr/Ort:  
Tel:  
Mobil:  
E-post:  
Namn:  
Adress:  
PostNr/Ort:  
Tel:  
Mobil:  
E-post:  
Namn:  
Adress:  
PostNr/Ort:  
Tel:  
Mobil:  
E-post:       

         Sk Gefle, nr: 03-02

               Sk Gefle Hemsida 

        Pg: 410848-6

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Annette Mosell
Adress: Långsandsvägen 4
PostNr/Ort: 814 93 Skutskär
Tel: 026-731 24
Mobil: 070-371 65 89
E-post: annette.b.m@telia.com
Namn: Malin Slåtteby
Adress: Hästhovsgatan 9a
PostNr/Ort: 784 65 Borlänge
Tel:  
Mobil: 0702-847646
E-post: malins1976@hotmail.com 
Namn: Anna Nolén
Adress: Backavägen 12B
PostNr/Ort: 820 65 Forsa
Tel:  
Mobil: 0703-95 09 07
E-post:

kassor@skgefle.se

 

 

Sd Mellan Norrland

Sd Mellannorrland, nr: 02

Sd Mellan Norrland

Pg:

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Gunnel Crona
Adress: Äland 186
PostNr/Ort: 870 10 Älandsbro
Tel: 0611-60043
Mobil: 0702-056612
E-post: akjas@telia.com
Namn: Linda Jansson
Adress: Storgatan 67A
PostNr/Ort: 852 30 Sundsvall
Tel:  
Mobil: 0702-405544
E-post: lindajansson71@hotmail.com
Namn: Lennart Högel
Adress: Brunnshusgatan 53
PostNr/Ort: 871 53 Härnösand
Tel: 0611-27080
Mobil: 0706-805994 
E-post: lennart.hogel@telia.com

Sk Härnösand, nr: 02-01

Sk Härnösand

Pg: bg 338-1795

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Lennart Högel
Adress: Brunnhusgt 53
PostNr/Ort: 871 53 Härnösand
Tel: 0611- 27080
Mobil: 0706-805994
E-post: lennart.hogel@telia.com 
Namn: Gunnel Crona
Adress: Äland 186
PostNr/Ort: 870 10 Älandsbro
Tel: 0611-60043
Mobil: 0702-056612
E-post: akjas@telia.com
Namn: Kjell Näslund
Adress: Söderstig 155
PostNr/Ort: 871 93 Härnösand
Tel: 0611-24328
Mobil: 0703-208 054
E-post: kjell.naeslund@home.se

  

Sd Närke

               Sd Närke, nr: 05

                  Sd Närkes Hemsida

                   Pg: 796748-2

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Lars-Göran Larsson
Adress: Gräve 135
PostNr/Ort: 705 93 ÖREBRO
Tel: 019-243076 + fax
Mobil: 0706-386696
E-post: kennel.observant@gmail.com
Namn: Sofie Åkerberg                  
Adress: Tornfalksgatan 27
PostNr/Ort: 703 49  Örebro
Tel:  
Mobil: 0725-569635
E-post: sofie.anna.akerberg@gmail.com   
Namn: Rikard Örtberg
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
PostNr/Ort: 696 32 Askersund
Tel:  
Mobil: 0730-585151
E-post: rikard.ortberg@hotmail.com     

            Sk Hagatorp, nr: 05-01

                Sk Hagatorps Hemsida

                   Pg: 33 00 25 - 8

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Lars-Göran Larsson
Adress: Gräve 135
PostNr/Ort: 705 93 Örebro
Tel: 019-24 30 76
Mobil:  0706-386696
E-post: kennel.observant@gmail.com
Namn: Helen Henriksson
Adress:  Kil-Nytorp 226
PostNr/Ort:  70592 Örebro
Tel:  
Mobil:  0703-906329
E-post:

info@migeva.se

Namn: Rikard Örtberg
Adress:  Kyrkogårdsvägen 4
PostNr/Ort: 696 32 Askersund
Mobil: 0730-585151 
E-post:

                    

Sd Skaraborg

               Sd Skaraborg, nr: 12

             Sd Skaraborgs Hemsida

                         Bg. 777-7394

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Eva Köhlström
Adress: Bergane 12
PostNr/Ort: 66010 Dals Långed
Tel:   -
Mobil:  0706-383632
E-post: wankenobi@passagen.se
Namn: Daniel Nilsson
Adress: Storön 2
PostNr/Ort: 52351 Floby
Tel:  -
Mobil:  0722-775197
E-post: daniel@k9-sport.com
Namn: Frida Larsson
Adress: Skarstad Basegården 15
PostNr/Ort: 53495 Vara
Tel:  -
Mobil:  0722-012778
E-post:

frida@basegarden.se

                Sk Vårgårda nr:12-01

                 Sk Vårgårdas Hemsida

                       Bg. 274-1189

                             Ordförande

                         Sekreterare

                               Kassör

Namn: Mona Djurfeldt
Adress: Hällestad Storön 2
PostNr/Ort: 523 53 Floby
Tel:  
Mobil:  0767-086525
E-post: christa395@hotmail.com

 

Namn: Daniel Nilsson
Adress: Hällestad Storön 2
PostNr/Ort: 523 53 Floby
Tel:  
Mobil: 0722-775197
E-post:  daniel@k9-sport.com

 

Namn: Frida Larsson
Adress: Skarstad Basegården 15
PostNr/Ort: 534 93 Vara
Tel:  
Mobil:  0722-012778
E-post: skvargarda@k9-sport.com

 

                 Sk Såtenäs, nr: 12-02

              Sk Såtenäs Hemsida

                       Pg:

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn:  Eva Köhlström
Adress:  Bergane 12
PostNr/Ort:  66694 Dals Långed
Tel:  
Mobil:  0706-383632
-E-post:  wankenobi@passagen.se
Namn:  Camilla Jansson
Adress:  Ulveröd 115
PostNr/Ort:  45193 Uddevalla
Tel:  
Mobil:  0723-097963
E-post:  caja.jansson@gmail.com
Namn:  Joachim Siesing
Adress:  Grev Magsingat 11
PostNr/Ort:  11455 Stockholm
Tel:  
Mobil:  0709-563741
E-post:  jockelidkoping@hotmail.com

  

Sd Skåne/Blekinge 

 

Sd Skåne-Blekinge, nr: 14

 Sd Skåne-Bekinge 

Bg: 5140-3145

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn:

 Patrik Frendin

Adress:  Arkelstorpsvägen 186
PostNr/Ort:

 29194 Kristianstad

Tel:  -
Mobil:

0706-611009 

E-post:

 ordforande.sd.sb@gmail.com

Namn:  Anna-Lena Håkansson
Adress:

 Skärtorp    201 

PostNr/Ort: 

24192 Eslöv 

Tel:  -  
Mobil:

 0702-464823 

E-post:

 sekreterare.sd.sb@gmail.com   

Namn: Margareta Eliasson
Adress: Tångavägen 110
PostNr/Ort: 26294 Ängelholm
Tel:  -
Mobil: 0760-268139
E-post: kassor.sd.sb@gmail.com

Sk Sturup nr: 14-02

Sk Sturup Hemsida

Pg: 366-6153

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn:  Sven Cronvall
Adress: Järneksgatan 18 
PostNr/Ort: 21362 Malmö 
Tel: 0706-249441 
Mobil: 0706-249441 
E-post: bimbo1929@hotmail.com 
Namn:  Thomas Hedin
Adress: Långgatan 39c 
PostNr/Ort: 23332 Svedala 
Tel:  
Mobil: 0761-264582 
E-post: btkh.btkh@gmail.com 
Namn:  Susanne Aspelin
Adress: Sandåkra 4661 
PostNr/Ort: 27492 Skurup 
Tel:  
Mobil: 0734-355788 
E-post: voijne@yahoo.se 

Sk Åstorp: 14-03

    Sk Åstorps Hemsida

Pg: 432 73 41-6

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Bengt Andersson
Adress: Bjäragårdsvägen 1
PostNr/Ort: 26675 Hjärnarp
Tel:  
Mobil: 0730-637642
E-post: b_b.andersson@telia.com
Namn: Eva Hammarbäck
Adress: Lärkv 8
PostNr/Ort: 252 84 Helsingborg
Tel: -
Mobil: 0703-945131
E-post: eva@hammarbeck.se
Namn: Mikael Ohlsson
Adress: Hammars väg 15
PostNr/Ort: 265 31 Åstorp
Tel:  
Mobil: 0705-436200
E-post: mikael_ohlsson@live.se

Sk Stehag nr: 14-04

  Sk Stehag Hemsida

Pg: 21076-5

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Daniel Strandberg
Adress: Mörbyvägen 62-18
PostNr/Ort: 294 94 Sölvesborg
Tel:  -
Mobil: 0708-550681
E-post: info@strandbergnilsen.se
Namn: Håkan Håkansson
Adress: Skärtorp 201
PostNr/Ort: 241 92 Eslöv
Tel: 0413-541129
Mobil: 0703-349128
E-post: hakansson2005@gmail.com
Namn: Kjell Hellqvist
Adress: Björnstorp 885
PostNr/Ort: 247 98 Genarp
Tel: 046-55198
Mobil: 0702-021195
E-post: kjell.a.hellqvist@gmail.com

Sk Listerby nr: 14-05

     Sk Listerbys hemsida Hemsida

Pg: 5599-6367

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Roland Björkqvist
Adress: Nilstorpsvägen 47-24
PostNr/Ort: 27571 Lövestad
Tel:  
Mobil: 07033-581738
E-post: panyx@live.com  
Namn: Fredrik Axelsson
Adress: Brömsebrovägen 26
PostNr/Ort: 370 45 Fågelmara
Tel:  
Mobil: 0734-475122
E-post: fiff0513@hotmail.com
Namn: Sten Henningsson
Adress: Eriksmåla 110
PostNr/Ort: 36194 Eriksmåla
Tel:  
Mobil: 0705-145822
E-post: sten.henningsson@gmail.com   

Sk Hässle nr: 14-06

Sk Hässles Hemsida

Pg: 154 85 85-7

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Patrik Frendin
Adress: Arkelstorpsvägen 186
PostNr/Ort: 229194 Kristianstad
Tel:  
Mobil:  0706-611009
E-post:

ordforande.skhassle@gmail.com

Namn: Jörgen Lindqvist
Adress:  Vanneberga 2022
PostNr/Ort:  28834 Vinslöv
Tel:  
Mobil: 0730-335155
E-post:

sekreterare.skhassle@gmail.com


 Namn: Anders Odhner
Adress:  Kärrvägen 15
PostNr/Ort:  28195 Vankiva
Tel:  0768-771278
Mobil:  0768-771278
E-post:

 anders.odhner@gmail.com

kassor.skhassle@gmail.com

 

Sd Småland

 

              Sd Småland, nr: 13

                   Sd Smålands Hemsida

                    Pg: 634166-3

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Björn Forsell
Adress: Brittatorpet 1
PostNr/Ort: 57895 Flisby
Tel:  
Mobil: 0769-282100
E-post: bjornforsell@hotmail.com
Namn: Annica Pettersson
Adress: Tävelsås Östra Näset 
PostNr/Ort:  35595 Tävelsås
Tel:  
Mobil:  0705-381221
E-post: annicap1967@hotmail.com
Namn: Dennis Möllergren
Adress:  Mogatan 59
PostNr/Ort:  564 35 Bankeryd
Tel:  
Mobil: 0730-679330
E-post: dennis@mollergren.se

                 Sk Alvesta, nr: 13-05

                   Sk Alvesta Hemsida

                     Pg: 844978-7

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn:  Ursula Sagebrant
Adress:  Kalvsvik Gamla Mejeriet
PostNr/Ort:  355 96 Kalvsvik
Tel:  
Mobil:  0703-470081
E-post: ursulasagebrant@gmail.com
Namn: Anette Berglund
Adress: Brunnsgatan 3b 
PostNr/Ort: 36070 Åseda
Tel:  
Mobil: 0761-842044
E-post: taiimii@hotmail.com
Namn:  Martina Öhrn
Adress:  Engaholm 6
PostNr/Ort:  342 34 Alvesta
Tel:  
Mobil:  0707 - 165 442
E-post: m.orhn@hotmail.com 

                Sk Jönköping nr: 13-06

                 Sk Jönköpings Hemsida

                       Pg: 150603-9

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn:  Filip Hegestrand
Adress:  Fredstorp 1
PostNr/Ort:  55594 Jönköping
Tel:  
Mobil:  0733-766565
E-post:  f.hegestrand@spray.se
Namn:  Ulrika Håkansson
Adress:  Hook Smedjan
PostNr/Ort:  56013 Hok
Tel:  
Mobil:  0703-344565
E-post:  hunshalsa@gmail.com
Namn:  Nickolina Hamrin-Lönqvist
Adress:  Bofinksvägen 3
PostNr/Ort:  55625 Jönköping
Tel:  
Mobil:  0733-836106
E-post:  nickolinalonnkvist@hotmail.com

                      Sk Hok: 13-08

                        Sk Hok Hemsida

               Pg: 530530-5 Bg: 460-2637

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Annica Pettersson
Adress: Tävelsås Östra Näset 
PostNr/Ort: 355 95 Tävelsås
Tel:  
Mobil: 0705-381221
E-post: annicap1967@hotmail.com 
Namn: Erica Andersson
Adress: Möckleryd Östragård 10
PostNr/Ort: 36250 Väckelsång
Tel:  
Mobil: 0730-627332
E-post: kesander@hotmail.com
Namn: Pernilla Carlstein Nordin
Adress: Blåbärsbacken 7
PostNr/Ort: 56693 Brandstorp
Tel: 0705-645778
Mobil:  
E-post: pernilla.c.nordin@gmail.com 

                    Sk Habo nr: 13-09

                      Sk Habos Hemsida

                      Pg: Pg 12 71 64-2

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Peter Edman
Adress: Simontorp Skogshem
PostNr/Ort: 566 93 Habo
Tel:  
Mobil:  0709-600085
E-post:  info@cannispro.com
 
Namn: Annelie Johannesson
Adress: Jägarstigen 1
PostNr/Ort: 512 51  Svenljunga
Tel:  
Mobil:  0768-760601
E-post:  annelie.johannesson@hotmail.com
   
 
Namn: Tarja Niemelä
Adress: Norra Nissastigen 70
PostNr/Ort: 333 31 Smålandsstenar
Tel:  0371-32907
Mobil: 0707-367418
E-post:  leijona_70@hotmail.com
Sk Westbo, nr: 13-11  Sk Westbo Hemsida    Pg: Bg:607-7473 
Ordförande  Sekreterare   Kassör
Namn: Juhani Kariniemi
Adress: Stommen  Nöbbele
PostNr/Ort:  333 76 Reftele
Tel: -
Mobil:  0768-726031
E-post: quadratracs@tele2.se
Namn: Therese Ravaska
Adress: Horshaga Knektatorpet 
PostNr/Ort: 33291 Gislaved
Tel:  
Mobil: 0700-911825
E-post: therese.ravaska@hotmail.com
Namn: Annelie Andersson
Adress: Rem 2,
PostNr/Ort: 333 91 Smålandsstenar
Tel:  
Mobil:  0730-875025
E-post: annelie.a@me.com

 

Sd Stockholm

            Sd Stockholm, nr: 08

 Sd Stockholms hemsida

                   Bg: 5188-2769

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Stefan Dahlgren
Adress: Granvägen 1B
PostNr/Ort:  184 94 Åkersberga
Tel: -
Mobil:  0708-665382
E-post: webb-benne@telia.com 
Namn: Silvana Ahleby
Adress:  Skyttensväg 6
PostNr/Ort:  175 65 Järfälla
Tel:  
Mobil:  0706-260727
E-post: silvana.ahleby@gmail.com 
Namn: Susanna Lövrell
Adress: Ollonborrevägen 3
PostNr/Ort: 184 38 Åkersberga
Tel: -
Mobil:  0708-461095
E-post: susanna.lovrell@nordman.se

            Sk Lövsättra, nr: 08-02

            Sk Lövsättras Hemsida

                       Pg: 190036-4

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Maria Enryd
Adress: Mjölnerbacken 16
PostNr/Ort: 17448 Sundbyberg
Tel:   
Mobil: 0705-443904
E-post:

maria.enryd@gmail.com 

Namn: Nina Johansson
Adress: Sabelbacken 18
PostNr/Ort: 184 60 Åkersberga
Tel:  
Mobil: 0720-140600
E-post:

ninacinna@gmail.com

Namn: Charlott Andersson
Adress: Guckuskovägen 16a
PostNr/Ort: 118435 Åkersberga 
Tel:  
Mobil: 0704-337722 
E-post:

lotta.paxa@gmail.com

            Sk Stjärnborg nr: 08-11

                  Sk Stjernborgs Hemsida

                      Pg: 510376-7

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Anna Bodin
Adress: Skårby Arbetarbostaden 1
PostNr/Ort: 152 95 Södertälje
Tel:  -
Mobil: 0703-336058
E-post: anna.bodin@vehobil.se
Namn: Christina Koeleman
Adress: Biskopskulla Håga Torp 4
PostNr/Ort: 749 63 Örsundsbro
Tel:  -
Mobil: 0707-516353
E-post:

christinamatsson@yahoo.se

Namn: Linda Nyberg
Adress:  Gillermossen 131
PostNr/Ort:  195 96 Rosersberg
Tel:  
Mobil:  0739-779918
E-post: linda_nyberg82@hotmail.com

 

Sd Sörmland

                   Sd Sörmland, nr: 07

               Sd Sörmlands Hemsida

                        Pg: 887445-5

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Jarmo Heiskanen
Adress: Högsjön Ängsbacken 
PostNr/Ort: 646 95 Björnlunda
Tel: 0158-34113
Mobil: 0708-861184
E-post: aengsbacken@hotmail.com
Namn: Inger Nordström
Adress:  Uthamravägen 86
PostNr/Ort:  18653 Vallentuna
Tel: 08-51012787
Mobil:  0707-558332
E-post: inger.nordstrom54@telia.com
Namn: Rose-Marie Pettersson
Adress: Sommarstigen 1
PostNr/Ort: 144 42 Rönninge
Tel: 08-53255625
Mobil:  0703-411159
E-post: exanos@telia.com

                Sk Åker, nr: 07-02

                    Sk Åker

                         Pg: 400166-5

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Jarmo Heiskanen 
Adress:  Högsjön Ängsbacken
PostNr/Ort:  64695 Björnlunda
Tel:  0158-34113
Mobil:  0708-888684
E-post:  aengsbacken@hotmail.com  
Namn:  Kattis Ehrlander
Adress:  Högsjön Ängsbacken
PostNr/Ort:  64695 Björnlunda
Tel:  0158-34113
Mobil:  0708-888684
E-post:  aengsbacken@hotmail.com
Namn:  Inger Nordström
Adress:  Uthamravägen 86
PostNr/Ort:  18653 Vallentuna
Tel:  08-51012787
Mobil:  
E-post:  inger.nordstrom54@telia.com

                Sk Eskilstuna, nr: 07-05

             Sk Eskilstunas Hemsida

                        Pg: 4355139-9

Ordförande Sekreterare Kassör
 
Namn: Juhani Lamminen
Adress: Slytan Lundemo
PostNr/Ort: 635 20 Eskilstuna
Tel: 016-77 293
Mobil: 070-355 47 66
E-post: lagunens@telia.com
   
Namn: Inger Nilsson
Adress: Tosterö Granboda Gård 3
PostNr/Ort: 645 93 Strängnäs
Tel: 0152-32197
Mobil:  0706-596475
E-post: nackrosens.kennel@telia.com
Namn: Leif Hjälm
Adress: Säbygatan 26B
PostNr/Ort: 644 34 Torshälla
Tel: 016-34 43 88
Mobil:  
E-post: leifhjalm@gmail.com
 

 

Sd Värmland

                Sd Värmland, nr: 16

                   Sd Värmlands Hemsida

                      Pg: 13 45 38-8

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Lars Karlsson
Adress: Visnumsgatan 5
PostNr/Ort: 68140 Kristinehamn
Tel:  
Mobil: 0731-532305
E-post: info@happydog-sverige.se
Namn: Marita Höglund
Adress: Hedebacka 431
PostNr/Ort: 660 60 Molkom
Tel:  
Mobil: 0761-274338
E-post: maritahoglund@live.se
Namn: Mats Höglund
Adress: Hedebacka 431
PostNr/Ort: 660 60 Molkom
Tel:  
Mobil: 0722-145918
E-post: matshoglund@live.se

               Sk Solsta, nr: 16-02

                 Sk Solstas hemsida

                       Pg: 1348515-6

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Kajsa Johansson
Adress: Sabelbacken 18
PostNr/Ort: 18460 Åkersberga
Tel:  
Mobil: 0700-532352
E-post:

kajsa@ebonbacken.se 

Namn: Markus Melin
Adress: Bybrunnsvägen 10
PostNr/Ort: 17975 Skå Stockholm
Tel:  
Mobil: 0768-669397
E-post:

markus.melin46@gmail.com 

Namn: Leif Eriksson
Adress: Svampstigen 2
PostNr/Ort: 654 68 Karlstad
Tel:  
Mobil: 0705-813450
E-post:

leif.g.eriksson@bahnhof.se

     

 

Sd Västmanland 

Sd Västmanland, nr: 06

            Sd Västmanland hemsida

Pg: 73 35 67-2

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn:  Martin Hallengren
Adress: Altuna Julbo 1
PostNr/Ort:  749 71 Fjärdhundra
Tel:  
Mobil:  0703-418105
E-post:  essibo14@gmail.com
Namn:  Laila Sundin
Adress:  Stenby 5
PostNr/Ort:  731 91 Köping
Tel:  
Mobil:  0737-308121
E-post:  lailasundin112@gmail.com
Namn:  Lena Sönnerqvist
Adress:  Biskopskulla Villsberga 11
PostNr/Ort:  749 63 Örsundsbro
Tel:  
Mobil:  0709-164730
E-post:  kassor@skenkoping.se

Sk Enköping, nr: 06-01

               Sk Enköpings hemsida

Pg: 332047-0

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn:  Martin Hallengren
Adress:  Altuna Julbo 1
PostNr/Ort:  749 71 Fjärdhundra
Tel:  
Mobil:  0703-418105
E-post:  essibo14@gmail.com
Namn:  Laila Sundin
Adress:  Stenby 5
PostNr/Ort:  731 91 Köping
Tel:  
Mobil:  0737-308121
E-post:  lailasundin112@gmail.com
Namn:  Lena Sönnerqvist
Adress:  Biskopskulla Villsberga 11
PostNr/Ort:  749 63 Örsundsbro
Tel:  
Mobil:  0709-164730
E-post:  kassor@skenkoping.se

Sk Kungsör, nr: 06-02

                    Sk Kungsörs Hemsida

                      Pg: 1552830-0

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn:  Rolf Lindh
Adress:  Furuvägen 2
PostNr/Ort.  73140 Köping
Tel:  
Mobil:  0702-172338
E-post:  rolf-lindh@telia.com
Namn: Ann-Margret Andreasson
Adress: Edvardlundsgatan 5F
PostNr/Ort: 64434 Torshälla
Tel:  
Mobil: 0704-691153
E-post: schaferhundklubben.kungsor@gmail.com
Namn: Jane Nilsson
Adress: Betesgatan 7
PostNr/Ort: 73635 Kungsör
Tel: 0227-10368
Mobil: 073-4040624
E-post: jane-nilsson@spray.se

 

Sd Västra

Sd Västra, nr: 10

                        Sd Västras Hemsida

              Pg: BG 239-7131,tävl 793-4870

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Reino Oskarsson
Adress: Gömmet 110
PostNr/Ort: 442 92 Romelanda
Tel: 0303-222021
Mobil: 0703-250026
E-post: elisabeth@hedeforsen.se
Namn:  Pia Kjärhus
Adress:  Rapenskår 435
PostNr/Ort:  446 92 Skepplanda
Tel:  - 
Mobil:  0706-917625 
E-post:

 

piathkjarhus@gmail.com

Namn: Pernilla Utter
Adress: Österäng 400
PostNr/Ort: 462 95 Frändefors
Tel: 0521-253201
Mobil:  0708-407810
E-post:

kassor@sdvastra.se

Sk Halmstad, nr: 10-02

             Sk Halmstad hemsida 

           Bankgiro 542-0880

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Carina Dahlhielm
Adress: Åvägen 3
PostNr/Ort: 30263 Halmstad
Tel:  -
Mobil:  0707-562035
E-post:

carina.dahlhielm@gmail.com

Namn:

Bengt Rosén

Adress: Röinge Nilsgården 543
PostNr/Ort: 30594 Halmstad
Tel:  
Mobil: 0705-582374
E-post:  
Namn: Stefan Dahlhielm
Adress: Åvägen 3
PostNr/Ort: 43292 Varberg
Tel:  
Mobil:  0706-181726
E-post: Skhalmstad@gmail.com

Sk Warberg, nr: 10-07

            Sk Warberg Hemsida 

                       Pg: 5399-0511

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Joanne Winquist
Adress: Ambjörntorp 5
PostNr/Ort: 430 22  Väröbacka
Tel: 0340-66 06 56
Mobil:  070-977 03 43
E-post:

fam.winquist@telia.com

Namn: Caterina Torsson
Adress:  Boda Bäckegård 1
PostNr/Ort:  333 92 Bodaryd
Tel:  
Mobil:  Tfn: 0705-314506
E-post: catta.a@hotmail.com
Namn: Veronika Axelsson
Adress: Höstena 110
PostNr/Ort: 311 65 Vessigebro
Tel: 0346-22244
Mobil: 0734-266835
E-post: axelsson.veronika5@gmail.com

 

      Sd Västra, nr: 11

                                       

         

       Sk Uddevalla, nr: 11-06

                     Sk Uddevallas Hemsida

                      Bg: 201-0791

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Klaus Ostheller
Adress: Timbo 112
PostNr/Ort: 451 91 Uddevalla
Tel: 0522-85047
Mobil: 0703-985047
E-post: ordforande@skuddevalla.se
Namn: Henrik Lindh
Adress: Skredsvik Hede 190
PostNr/Ort: 451 95 Uddevalla
Tel:  -
Mobil:  0706-506706
E-post: sekreterare@skuddevalla.se 
Namn: Ingegerd Ostheller
Adress: Timbo 112
PostNr/Ort: 451 91 Uddevalla
Tel: 0522-85047
Mobil: 0703-900371
E-post: kassor@skuddevalla.se

          Sk Björnåsen, nr: 11-07

               Sk Björnåsens Hemsida

              Pg: 10494-3

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Carina Jönsson
Adress: Grinneröds Backa 678
PostNr/Ort: 45991 Ljungskile
Tel:  
Mobil:  0705-657151
E-post:

carina.kustmarkens@telia.com 

Namn: Annelie Friberg
Adress: Lagmansered Hultängen 
PostNr/Ort: 44172 Sollebrunn
Tel:  
Mobil: 0767-876366
E-post:

nellie6366@hotmail.se

Namn: Rolf Carlsson
Adress: Förvaltarvägen 4
PostNr/Ort: 463 34 Lilla Edet
Tel:  
Mobil: 0702-072202
E-post: rolf.k.karlsson@telia.com

             Sk Åsaka, nr: 11-08

                        Sk Åsaka

             Pg: 42 17 79-0

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn:  Tomas Karlsson
Adress: Åsaka Myrbacken 
PostNr/Ort: 46195 Trollhättan 
Tel:  
Mobil: 0707-817898 
E-post: topdogtomas@gmail.com 
Namn:  Agnetha Bergvall
Adress: Åsaka Myrbacken 
PostNr/Ort: 46195 Trollhättan 
Tel:  
Mobil: 0707-817874 
E-post: rabackens@gmail.com 
Namn:  Eva-Gun Karlsson
Adress: von döbelns väg 71 
PostNr/Ort: 46158 Trollhättan 
Tel:  
Mobil: 0707-707475 
E-post: evagun.karlsson61@gmail.com 

 

Sd Östergötland

                Sd Östergötland, nr: 09

       Sd Östergötlands Hemsida

                       Pg: 789059-3

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Eva Berggren
Adress: Fivelstad 401
PostNr/Ort: 591 93 Motala
Tel: 0141-230026
Mobil: 0763-253799
E-post:

faxcanero@hotmail.com

Namn: Ulf Landberg
Adress: Helge Björnsväg 45
PostNr/Ort: 590 32 Klockrike
Tel: 0738-396255
Mobil: 0706-416255
E-post:

ulflandberg@gmail.com

Namn: Anneli Bergman
Adress: Berga Vallnäs
PostNr/Ort: 595 92 Mjölby
Tel: 0142-26126
Mobil: 0736-800548
E-post:

jan.bergman.mjolby@telia.com

             Sk Motala, nr: 09-03

                               Sk Motalas Hemsida

                     Pg: 1350567-2

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Anders LIndqvist
Adress: Åsmestad Jonsberg
PostNr/Ort: 585 98 Linköping
Tel: 013-233406
Mobil: 0725-560796
E-post:

anderslindkvist7@gmail.com 

Namn: Eija Lövgren
Adress: Smedsby 58
PostNr/Ort: 591 96 Motala
Tel: 0141-212721
Mobil: 0761-313265
E-post: eija.lovgren@hotmail.se
Namn: Annelie Bergman
Adress: Berga Vallnäs
PostNr/Ort: 595 62 Mjölby
Tel: 0142 - 26126
Mobil: 0738-800548
E-post:

jan.bergman.mjolby@telia.com

         Sk Linköping Nord, nr: 09-04

                                 Sk Linköpings Hemsida

                    Bg: 6201305

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Anders Lindkvist
Adress: Åsmestad Jonsberg 1
PostNr/Ort: 58598 Linköping
Tel: 013-123406
Mobil: 0725-560796
E-post:

anderslindkvist7@gmail.com 

Namn:  Magnus Karlsson
Adress:  Entitevägen 1
PostNr/Ort: 59732 Åtvidaberg
Tel:  
Mobil: 0733-809292
E-post:  karlssonphoto@gmail.com
Namn: Göran Johansson
Adress: Ulvåsavägen 18
PostNr/Ort:  582 47 Linköping
Tel:  
Mobil: 0760-836759
E-post: goran.sklinkoping@outlook.com

 

Sd Övre Norrland

             Sd Övre Norrland, nr: 01

       Sd Övre Norrlands Hemsida

                      Pg: 893594-2

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Marie Nicolaysen
Adress:

Mårdsjön 37

PostNr/Ort: 918 91 Sävar
Tel: -
Mobil: 0706-740158
E-post:

marie.nicolaysen@telia.com 

Namn: Åsa Johansson
Adress: Östra Kyrkogatan 133
PostNr/Ort: 903 46 Umeå
Tel: -
Mobil: 0703-889960
E-post: asa.johansson@motorcentralenumea.se
Namn: Torbjörn Edvall
Adress: Stöcke 238
PostNr/Ort: 905 81 Umeå
Tel:  
Mobil: 0735-400865
E-post: tobbe@edvalls.se

            Sk Skellefteå, nr: 01-01

              Sk Skellefteås hhemsida

                      Pg: 4355135-7

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Sven-Erik Wahlberg
Adress: Granbackavägen 88
PostNr/Ort: 93142 Skellefteå
Tel:  
Mobil:  0705-364245
E-post: woxbjuck1@gmail.com
Namn: Nina Eriksson
Adress: Gamla Kågevägen50
PostNr/Ort: 931 42 Skellefteå
Tel:  
Mobil: 0702-882340
E-post: sekriterare.sch.ske@gmail.com
Namn: Nils Olofsson
Adress: Myntgatan 5L
PostNr/Ort: 93148 Skellefteå
Tel:  
Mobil:  0705-488583
E-post: nisse1981@hotmail.com

           Sk Umeå, nr: 01-02

                 Sk Umeås Hemsida 

                    Pg: Pg. 41 65 87-4

Ordförande Sekreterare Kassör
Namn: Thomas Larsson
Adress: Höjdvägen 8
PostNr/Ort: 905 83 Umeå
Tel:  
Mobil: 0706-315857
E-post: ordforande@skumea.se
Namn: Åsa Johansson
Adress: Östra Kyrkogatan 133
PostNr/Ort: 903 46 Umeå
Tel: -
Mobil: 0703-38 99 60
E-post: sekreterare@skumea.se
Namn: Lars Brändström
Adress: Rådhusesplanaden 5A
PostNr/Ort: 903 28 Umeå
Tel: -
Mobil: 0705-37 10 18
E-post: lars.brandstrom@hotmail.se