Svenska Schäferhundklubben

 

lp 

Rasklubbens namn är Svenska Schäferhundklubben och är idag en rasklubb för "Tysk Schäfer" direkt underställd SBK.

Klubben bildades 1924 som utbrytare till en annan förening, Svenska skydds och sjukvårdshunden, som startat några år tidigare (1918). Till att börja med anslöts Schäferhundklubben direkt under Svenska Kennelklubben (SKK) och man arrangerade bland annat ett stort antal bruksprov och utställningar.

1940 bildades Svenska Brukshundklubben (SBK) som övertog Schäferhundklubbens ställning som specialklubb.

Huvuduppgiften för Schäferhundklubben övergick till att bli ett avelsråd inom SBK. 1960 omorganiserades klubben till en "intresseförening" SBK:s avelsförening för Schäfer, förkortat AFS (finns än idag med i klubbmärket).Det tog dock många år av arbete och problemlösningar, inte minst gentemot SBK, innan Schäferhundklubben så småningom hittade sin nuvarande form.

Landet delades upp i lokalområden, sedan några år omdöpta till Schäferdistrikt. Att denna organisation fungerade visar inte minst klubbens stora medlemsutveckling under hela 70 och 80 talet. I början av 90-talet hade klubben drygt 6 000 medlemmar. Tyvärr har Schäferhundklubben, liksom de flesta andra hundklubbar, tappat en stor del av medlemmarna. För närvarande är klubbens medlemsantal strax under 2 800.
En av anledningarna till det minskade medlemsantalet är att rasens registreringssiffror, liksom för de flesta bruksraser, har gått ner.

Det råder ett kontinuerligt samarbete med utländska Schäferklubbar, framförallt den tyska moderklubben (SV) och klubbens ursprungliga uppgift: ”att väcka intresse för, och främja aveln av sunda, mentalt och exteriört goda hundar av Schäferras” gäller än idag.

Medlemsförmåner Medlemmar erhåller svensk Schäfertidning, som utkommer med 6 nummer per år. Som medlem i Svenska Schäferhundklubben har man också rätt att deltaga vid alla de aktiviteter som arrangeras av såväl lokala Schäferhundklubbar, distrikt och eller centralstyrelsen. Det kan gälla olika typer av bruksprov, mentaltester, utställningar, medlemsträffar med mera.

Vill du också bli medlem i Svenska Schäferhundklubben? KLICKA HÄR

Ett av arrangemangen är Svenska Schäfermästerskapens utställning, som årligen drar runt 500 deltagare, och med cirka 2 000 intresserade åskådare. Klubben har ett centralt kansli som hand har allmän information samt beställningar av till exempel foldern ”Köpa Schäfervalp”, blanketter, regler och förlagsartiklar.

 Ilovegsdpup