Svenska Schäferhundklubben

Nyhetsbrev från SLU

Nyheter från SLU 1-2019

kningsnyheter från Sveriges lantbruksuniversitet Visa webbversion

Gå till www.slu.se | Skicka vidare | Prenumerera | Avbeställ
Framtidens djurhälsa och djurvälfärd
Klädbyte behövs för att hindra smitta mellan stall

Kvarka är en allvarlig och mycket smittsam hästsjukdom som orsakas av streptokockbakterien Streptococcus equi. Sjukdomen ger hög feber, hosta, näsflöde och svullna lymfknutor i huvud/hals-regionen som kan utvecklas till bölder. För att hindra spridning av kvarka och andra smittsamma sjukdomar behövs kunskap om hur smittan överförs och bra smittskydds-rutiner. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur kvarkabakterier kan överföras mellan hästar via människors kläder.

Läs mer...
Gasfylld förstorad livmoder diagnosticerad med ultraljud

Livmoderinflammation är en vanlig sjukdom hos hund. Oftast är livmodern vätskefylld men det finns ett fåtal publicerade fall med gas i livmodern. Dessa kan vara en stor utmaning att diagnosticera på en röntgenbild eftersom en gasfylld livmoder kan vara väldigt lik en gasfylld tarm. I en fallrapport författad av forskare och kliniker vid Sveriges lantbruksuniversitet och Universitetet i Parma beskrivs en 7 år gammal tik med misstänkt livmodersjukdom.

Läs mer...
Brister i djurvälfärd förutsäger smitta av Campylobacter

Campylobacter är en av de vanligaste orsakerna till tarmsjukdom hos människor i Sverige. Bakterien överförs ofta till människa via kycklingkött och ger diarréer, magsmärtor, kräkningar och feber. Ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och de internationella organisationerna Anses, EFSA och UIPR visar att närvaro av campylobacter i en slaktkycklingbesättning kan förutsägas genom bedömning av djurvälfärden.

Läs mer...
Gångarternas genetik hos colombiansk hästras

Hästrasen colombiansk paso fino är känd för att ha tre extra gångarter utöver skritt, trav och galopp. Gångarterna kallas paso fino, trocha och colombiansk trav, och hästarna delas in i olika avelsgrupper beroende på vilka gångarter de kan utföra. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med nordiska och colombianska kollegor undersökt arvsmassan och rörelsemönstret hos 187 hästar av rasen colombiansk paso fino.

Läs mer...
Ensilage och hösilage till hästar- en översikt

Sedan ungefär 25 år tillbaka har inplastat vallfoder i form av ensilage och hösilage i varierande grad ersatt hö som foder till hästar i flera länder, inklusive Sverige. Flera frågeställningar har uppkommit i samband med detta, t ex hur konserveringsmetoden för vallfoder påverkar användbarheten till hästar. I en översiktsartikel från Sveriges lantbruksuniversitet om konserverat vallfoder till hästar har vetenskapliga studier sammanställts och framtida forskningsbehov identifierats.

Läs mer...
Välfärdsbedömning av djur på cirkus och djurpark

Djurens välfärd blir allt viktigare i vårt samhälle och spelar stor roll för framgångsrika cirkusar och djurparker. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur data från officiella djurskyddskontroller kan användas för att bedöma situationen vid svenska cirkusar och djurparker.

Läs mer...
Hur påverkar ryttaren sadelns rörelse?

Att sadeln successivt glider åt ena sida under ridning har observerats vid hältutredningar och kan eventuellt vara kopplat till bakbenshälta hos häst. Det är dock inte känt hur sadeln rör sig normalt hos friska hästar och hur sadelns rörelse påverkas av ryttaren. Kunskapen behövs för att avgöra om sadelns rörelse kan vara till hjälp vid hältutredning för att identifiera hästar med bakbenshälta.

Läs mer...
Behandling av frysskador hos hingstsperma utvärderad

Fryst sperma från hingstar används i hästavel men dräktighetsresultaten är varierande och generellt sett sämre än med färsk sperma. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar därför med att förbättra frystekniken för hingstsperma. Syftet med den aktuella studien var att utvärdera om tillsats av seminalplasma (den vätska som omger spermierna i ett ejakulat) kan reparera frysskador hos upptinad hingstsperma.

Läs mer...
Vi finns på Facebook

Mer information om våra aktiviteter finns på Facebook. Där presenteras förutom forskning också bland annat seminarier om djurhälsa och djurvälfärd.
SLU Framtidens djur, natur och hälsawww.slu.se/framtidensdjurnaturhalsa
Redaktör: Malin Gustavsson, +46 18 671438

Nyheter SLU nr 4/2019

Utvärdering av ny markör för nedsatt njurfunktion hos hund

Njursjukdom är vanligt förekommande hos hundar. Under sjukdomens tidiga stadium visar hundarna ofta inga tydliga symptom och det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen. För säker tidig diagnos behöver känsliga diagnostiska metoder utvecklas och utvärderas.

Läs mer...

 

 

 

 

 

Inlärningsförmåga och minne är viktiga för travprestation

Kallblodstravaren härstammar från den nordsvenska brukshästen men har sedan tidigt 1900-tal avlats för travprestation. Innan härstamningskontroll infördes korsades vissa kallblodtravare med varmblodtravare för att ge bra travhästar och de varianter av gener som bevarats i båda hästraserna misstänks vara viktiga för travprestation.

Läs mer...
Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning kan uppträda redan vid lindrig övervikt.

Läs mer...

 

 

 

 

 

Träning och umgänge är bra för hundars beteende

Schäfer är en av de mest populära hundraserna, både som sällskaps- och brukshund. De senaste åren har dock antalet schäferhundar i Storbritannien minskat och aggressivt beteende har pekats ut som en möjlig orsak.

Läs mer...
Bornavirus påvisat hos svensk papegoja

Bornavirus är en grupp av virus som orsakar neurologisk sjukdom hos flera olika djurarter. I Sverige har viruset främst rapporterats i samband med vingelsjuka hos katt. För omkring 10 år sedan upptäcktes att bornavirus orsakar så kallad arasjuka hos papegoja.

Läs mer...

 

 

 

 

 

Hållbar matproduktion kräver djurvälfärd

Hållbar miljö och livsmedelsproduktion blir en allt viktigare fråga internationellt. Men hur kan man säkerställa att djurvälfärd blir en del av utvecklingen mot hållbarhet? Det är nödvändigt att djurvälfärd integreras helt i begreppet hållbarhet, menar forskare från Excellenscentrum i djurvälfärd, som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer...
Optimering av kortisoltest för säkrare diagnos

Hormonet kortisol associeras ofta till stressreaktioner men är viktigt i många av kroppens funktioner och vid många sjukdomstillstånd. Kortisolnivån i blodet varierar över dygnet och mellan olika individer, vilket kan göra det svårt att skilja normalvärden av hormonet från sjukliga avvikelser hos enskilda individer.

Läs mer...

 

 

 

Metod för avlägsnande av bakterier från galtsperma

För att möjliggöra lång lagring och för att förhindra infektionsspridning i samband med artificiell insemination (AI) tillsätts antibiotika i den spädningsvätska som spermierna levereras i. Denna rutin, som fastställs av Jordbruksverkets förordningar, riskerar att bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens och det finns behov av att utveckla nya metoder.

Läs mer...