Svenska Schäferhundklubben

Statuter för årets Allroundschäfer

ÅRETS ALLROUNDSCHÄFER 2018 - STATUTER 

Årets Allroundschäfer är ett stipendium som är framtaget av Svenska Schäferhundklubben i samarbete med vår huvudsponsor AGRIA. Stipendiet delas ut varje år vid Svenska schäferhundklubbens årsmöte.
Hunden innehar grundpoäng - dvs poäng som följer med hunden år från år, dels att hunden tilldelas poäng efter vad den uppnått under kalenderåret. Meriterna skall kunna styrkas om de inte finns på SKK Hunddata/Avelsdata.


1. Grundpoäng: Se specifikation.

2. Poäng utifrån de meriter hunden erhållit under året som ej räknas in under punkt 1. Poängen
beräknas per kalenderår: 2018-01-01--2018-12-31
Vid samma poängställning kommer prioriteringen att vara i följande ordning:

  1. Mästerskapstitlar inom bruksgrenarna, Universalsegrare
  2. VA oavsett land
  3. Poäng uppnådda på bruksprov
  4. Poäng uppnådda på utställning
  5. Poäng uppnådda i lydnadsklasserna

3. Hunden skall ha deltagit på bruksprov/lydnadstävling/-ar och utställning/-ar i Sverige under året

4. Meriterna skall ha erövrats i Sverige. Undantaget Nordiska Mästerskapen, VM, BSZS, WUSV och
kvalitetsbetyget VA på utställning där alla länder räknas.

I grundpoängen ingår titlar som är erövrade utomlands.

5. Hunden skall ha HD A eller B och ED 0

6. Ansökan om utmärkelsen förutsätter medlemskap i Svenska Schäferhundklubben och skall inkomma till klubbens kansli senast 15 januari 2019.

7. Priset som Årets Allroundschäfer 2017 utdelas vid SSM i Vårgårda i juli 2018

8. Hunden skall vara svenskägd.

 

Poängberäkning för Årets Allroundschäfer

Grundpoäng - följer hunden år från år

Merit:

MH (känd mental status)                                                10 poäng

Korning (godkänd mentaldel)                                          15 poäng

Korad (godkänd mentaldel + exteriörbeskrivning              20 poäng

Avelskorad                                                                    10 poäng

Avelskorad livstid                                                           15 poäng

Brukschampion                                                              30 poäng

Lydnadschampion                                                          30 poäng

Utställningschampion                                                     20 poäng

Övriga championat                                                        20 poäng

Lp (diplom)                                                                    5 poäng

UHP                                                                              5 poäng

Tjänstehund (FM,PTR,PH,VH,RH,m fl)                             15 poäng

 

 

BRUKS - poäng intjänade under året

Merit:

Gk appellklass                                                                5 poäng

Gk BH-prov                                                                    5 poäng

Uppflyttad lägre klass                                                     5 poäng

BSL 1                                                                            5 poäng

Gk lägre klass                                                               10 poäng

IPO 1                                                                           10 poäng

Uppflyttad högre klass                                                   10 poäng

BSL 2                                                                           10 poäng

IPO-FH                                                                         10 poäng

Gk högre klass                                                              15 poäng

IPO 2                                                                           15 poäng

Uppflyttad elitklass                                                        20 poäng

BSL 3                                                                           20 poäng

Godkänd elitklass                                                          25 poäng

IPO 3                                                                           25 poäng

Cert                                                                             40 poäng

Certpoäng (Svensk bruks)                                             30 poäng

minst 270 p IPO III (ej cert)                                          30 poäng

Sv-/nordisk-/världsmästare                                           50 poäng

Universalsegrare                                                           50 poäng

 

Utställning - poäng intjänade under året

Officiell utställningsmerit:

Good                                                                             5 poäng

Very good                                                                     10 poäng

Excellent                                                                       15 poäng

CK                                                                                20 poäng

R-Cert                                                                           20 poäng

Cert                                                                              30 poäng

R-CACIB                                                                        20 poäng

CACIB                                                                           30 poäng

Avelsklass                                                                     15 poäng

 

Meriter på Schäferklubbens specialutställningar

(intjänade under året).

G                                                                                  10 poäng

SG                                                                                15 poäng

V                                                                                  20 poäng

VA (oavsett land)                                                           40 poäng

BIR (vuxen/valp)                                                            20 poäng

BIM (vuxen/valp)                                                           20 poäng

SSV (vuxen/valp)                                                           15 poäng

Avelsklass                                                                      10 poäng

 

Lydnad - poäng intjänade under året

Startklass                                                                    5 poäng

klass 1                                                                        5 poäng

klass 2                                                                       10 poäng

klass 3                                                                       20 poäng

 

Övrigt

Merit:

Årets polishund                                                           30 poäng

Årets Tjänstehund                                                       30 poäng

Årets Bragdhund                                                         30 poäng