Svenska Schäferhundklubben

SBK Nytt 3/2016

SBK INFO NYTT 2

/www.brukshundklubben.se/sbkinfo

Kommunikationsbrev Avel & Hälsa 1/2016

Domare o figuranter till SBK SM-2016

Vill du vara med i landslaget i bruks 2016

 

 

 

 

Svenska Brukshundklubben

 

 

 

Till dig som vill vara med i landslaget.

 

Gäller Nordiska Mästerskapen (NoM) i spår, sök, rapport och skydds. Som arrangeras i Norge den
16-18 september 2016.
Intresseanmälan och samtliga resultat ekipaget uppnått i aktuell grupp under tiden september 2015
t.o.m. sista april 2016 skickas in till lagledningen. Detta gäller även de tävlingar som ej
fullföljts. Lagledningen består av Lennart Larsson och Anders Brorsson.

 

Intresseanmälan ska vara oss till handa senast den 13 maj 2016 på nedanstående adress:
anders.brorsson0456@telia.com

 

Senast den 18 maj 2016 meddelar lagledningen vilka sex ekipage i spår, sök, rapport och skydd som
kommer att konkurrera om platser i landslaget. De kommer att konkurrera om två ordinarie platser
och två reservplatser.

 

Under tiden fram till det datum då anmälningstiden till SM 2016 går ut, skickar de sex ekipagen
fortlöpande in ekipagets samtliga resultat i anmäld grupp och gärna då med egna kommentarer till
resultaten.

 

Strax efter att anmälningstiden gått ut till SM 2016 meddelas vilka två ordinarie ekipage plus två
reserver (i varje grupp) som kommer att ingå i landslaget. Ett krav är att de är kvalificerade till
SM 2016 i anmäld grupp.

 

Den ordinarie plats som är kvar (i varje grupp) kommer respektive SM-vinnare att erbjudas. Om detta
ekipage avsäger sig platsen, eller om SM-vinnaren redan blivit utsedd att ingå i landslaget kommer
lagledningen att tillsätta dennes plats med en av reserverna.

 

Vi hoppas att med denna rutin kunna få ett bättre landslag. Mer tid för förberedelser för de
tävlande. Lagledningen får längre tid och större möjligheter att hålla fortlöpande kontakt med de
uttagna ekipagen innan tävlingen.
Vi planerar även att få möjlighet att samla laget några dagar innan tävlingen på plats i Norge.

 

SBK Utskott prov och tävling/UG Bruks

 

Sändlista:
Samtliga distrikts tävlingsansvariga och samtliga rasklubbar.

Nyheter från SBK 151104

Hej,

våren 2015 fick MFD, Myndigheten För Delaktighet, regeringens uppdrag att upphandla en stödfunktion för assistanshundsverksamheten i Sverige. Svenska Brukshundklubben har varit med i upphandlingen och MFD meddelade denna vecka att vi tilldelats uppdraget. Uppdraget gäller i tre år från och med den 1 januari 2016.

Stödfunktionen innebär att kvalitetssäkra verksamheten genom att bl a certifiera instruktörer med jämn fördelning över landet, skapa regelverk för tester samt genomföra examinationer, lämplighetstester och årsprov. Detta är något som vi kommer att hantera centralt och påverkar inte verksamheter i distrikt eller klubbar.

Vad detta innebär för Brukshundklubben i stort
Eftersom vi står som garant för kvaliteten är det inte tillåtet för någon instans i Brukshundklubben att arrangera utbildningar till slutanvändaren (brukaren).

Ekonomi
Myndigheten För Delaktighet bidrar med anslag vilket innebär att uppdraget inte belastar SBKs medlemsintäkter.

Förberedelser
SBK centralt kommer under november och december bygga organisationen för att kunna köra igång verksamheten i januari. Vi har inlett samarbete med Svenska Kennelklubben, som innehar nuvarande uppdrag, för överlämning av erfarenheter, rutiner, kontakter och arbetssätt.

Det känns meningsfullt att ha fått detta uppdrag och vi ser med tillförsikt på var detta leder. Verksamheten för assistanshundar verkar växa och med våra tidigare erfarenheter av liknande uppdrag från Försvaret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är vi rustade att välkomna ännu en kategori av tjänstehundar in i vår organisation.

Ett pressmeddelande kommer att publiceras på www.brukshundklubben.se och Facebook under onsdagen.

Frågor
Har du frågor gällande detta är du välkommen att kontakta förbundskansliet via Anne-Marie Folkesson:
anne-marie.folkesson@brukshundklubben.se
08-505 875 04

Vänliga hälsningar
Sanna Ameln

Kommunikationsansvarig
Svenska Brukshundklubben & Brukshundservice Sverige AB
Telefon 08-505 875 14, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20  sanna.ameln@brukshundklubben.se

Nytt från Avel & Hälsa

 

 

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta ∙ Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta ∙ Telefon: 08-505 875 00 ∙ Fax: 08-505 875 99 Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: 802000-4605 ∙ Brukshundservice Sverige AB: 556448-6453 info@brukshundklubben.se ∙ www.brukshundklubben.se

 

2015-11-10

 

Till SBK distrikt och rasklubbar

 

Byte av handläggare för utskottet för Avel och hälsa

 

Svenska Brukshundklubben lämnade i oktober in ansökan om ett anbud till Myndigheten för delaktighet, gällande uppdraget som stödfunktion och kvalitetssäkring för service och signalhundar. Glädjande nog så tilldelades uppdraget SBK. Uppdraget gäller under en treårsperiod med start 1 januari 2016.

 

Undertecknad har i samråd med vår tillträdande GS, Catrin Fernholm, diskuterat projektledning för det nya uppdraget. Vi har beslutat att tilldela Therese Palm uppdraget, vilket hon också tackat ja till. Det nya uppdraget kräver inte en stationär plats, vilket passar Therese utmärkt då hon under hösten påbörjat en flytt till Karlstad och annonserat att hon söker jobb i Karlstad. Vi ser detta som en tilltalande lösning för SBK, då Therese har en god kompetens att framgångsrikt genomföra uppdraget. Samtidigt löser det frågan om arbete för Therese.

 

Som handläggare för Avel och hälsa anställs Agneta Olsson. Agneta har vikarierat för Katarina Swahn som organisationssekreterare, under Katarinas föräldraledighet. Vikariatet upphör 1 januari. Agneta har under sitt arbete som organisationssekreterare, visat mycket god förmåga att strukturera sitt arbete och hålla ordning. Hon är tydlig i sin kommunikation, lyssnar och ställer tydliggörande frågor. Det hon inte vet tar hon reda på. Agneta är trevlig, omtänksam och lyhörd. Agneta har också genom sitt arbete som organisationssekreterare lärt känna vår organisation. Vi är övertygade om att Agneta kommer att göra ett utmärkt arbete som handläggare för Avel och hälsa.

 

Vi arbetar för att bytet ska ske så smidigt som möjligt och upplärning har påbörjats. Vi ber om både hjälp och förståelse i de eventuella fördröjningar av ärenden som kan uppstå.

 

Vid eventuella frågor, kontakta undertecknad.

 

Med vänliga hälsningar

 

Svenska Brukshundklubben

 

Tf generalsekreterare

 

Anne-Marie Folkesson

 

Hej!

Här kommer MT-utvärderingen på länk. Den gäller rasklubbar, MT-domare och uppfödare. Vissa av er har svarat och behöver följaktligen inte göra det igen.

 Bortse från det faktum att det står uppfödare som rubrik. Var dock noga med att istället skriva rasklubb eller funktion mentaldomare och namn.

 http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/korning/funktioner/mentaltestdomare/enkat-mt/

  

Vänliga hälsningar Therese Palm Handläggare

Utskottet Avel & Hälsa Svenska Brukshundklubben Växel 08-505 875 00 Postadress Box 4, 123 21 FARSTA Besöksadress Fryksdalsbacken 20 therese.palm@brukshundklubben.se

Nytt från SBK Valberedning

Oktoberutskick valber2015 SBK (1)

 

FS Mandattider 2016 (1)

nyheter från SBK maj 2015

Hej!
De senast dagarna har det på facebook och andra sociala medier cirkulerat rykten om att Svenska Brukshundklubben inte agerar mot medlemmar som använder stackel på sina hundar.
Bakgrunden till detta är att en person, som inte är medlem i organisationen, påstår att en av våra medlemmar ska ha använt stackel på sin hund. Personen som har kontaktat oss har inte kunna bevisa detta på något sätt, han har heller inte kunnat presentera några vittnesmål som bekräftar hans påstående.
Svenska Brukshundklubben ingår som bekant inom Svenska Kennelklubbens organisation. Medlemmar som inte följer våra grundregler, stadgar och policies kan anmälas till Svenska Kennelklubbens disciplinnämnd där deras medlemskap i organisationen kan utvärderas. Finns bevis och vittnesmål för det som påstås, och det kan visas att det strider mot SKK-organisationens styrdokument som nämnt ovan, kan personens tilldelas erinran, varning eller uteslutas ur organisationen. Det är viktigt att veta att krav ställs på bevis och vittnesmål, på det sätt som det anstår en rättsstat som Sverige. I det fall händelsen bryter mot svensk lag ska det givetvis även polisanmälas.
Person som inte är medlem i organisationen ska polisanmäla händelsen, vilket kan leda till civilrättsliga åtgärder då användande av stackel är förbjudet enligt svensk lag.
Vi har idag lagt ut information om detta på www.brukshundklubben.se samt på vår facebooksida. Jag ber samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar att sprida denna information, lämpligen genom att dela nedanstående länk på facebook, via e-post till sina medlemmar samt via övriga sociala medier. 
Det får inte råda någon somhelst tveksamhet om att Svenska Brukshundklubben värnar om både djurskydd och rättssäkerhet, och jag vore tacksam om ni bidrar till att sprida detta budskap.
Vänligen dela nedanstående länk:
 
http://brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2015/05/svenska-brukshundklubbens-stallningstagande-angaende-anvandande-av-stackel/
 
Dela gärna också länken till facebooksidan där motsvarande information finns
 
https://www.facebook.com/pages/Svenska-Brukshundklubben/150641904982114?fref=ts 
 
Tack för hjälpen
Med vänliga hälsningar
Peter Rimsby
Generalsekreterare
Svenska Brukshundklubben

Hedeforsens korningsdiplom

Korningsdiplom-Hedeforsen--10
Korningsdiplom-Hedeforsen--9
Korningsdiplom-Hedeforsen--8
Korningsdiplom-Hedeforsen--7
Korningsdiplom-Hedeforsen--6
Korningsdiplom-Hedeforsen--5
Korningsdiplom-Hedeforsen--5 - kopia
Korningsdiplom-Hedeforsen--4
Korningsdiplom-Hedeforsen--4 - kopia
Korningsdiplom-Hedeforsen--3
Korningsdiplom-Hedeforsen--3 - kopia
Korningsdiplom-Hedeforsen--2 - kopia
Korningsdiplom-Hedeforsen--1