Svenska Schäferhundklubben

Aktuellt från SBK

Här lägger vi upp det aktuell information från SBK

SBK info nr 3, 2018

 
SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

SBK-info hittar du alltid här:

http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

Ett axplock:
Läger för dig mellan 18-30 år arrangeras i september
Anmäl er klubbs firande av födelsedagen
Dataskyddsförordningen/GDPR
Utbildningar i mondioring
Krisberedskapsveckan

Rapport om gruppmoment och arvode till funktionär

Här nedan ser ni utdrag ur SBK Utskott prov och tävling justerade protokoll nr 4/2018. 
Protokollet finner ni i sin helhet här: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/utskottet/protokoll-anteckningar/

 

OBS! det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats

kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS).

_____________________________________

 

§ 58   Besluts- och uppföljningsärenden

 

  1. Rapport om gruppmoment även 2018

Utskottet beslutade att det i år, 2018, inte ska föras någon statistik på hundar som får 0 i betyg i gruppmomenten, så som det gjordes förra året, då utvärderingen har bevisat att det inte föreligger några problem.

  1. Arvode till tävlingsledare och sekreterare på klubbens egna tävlingar

Gällande förfrågan som inkommit om den egna klubbens funktionärer har rätt att få arvode på klubbens egna tävlingar kan konstateras att domare är distriktsfunktionärer och har rätt att få arvode var de än dömer. Tävlingssekreterare och tävlingsledare är klubbfunktionärer och erhåller inte arvode på egna klubben. 

  1. Samarbetsavtal mellan naturbruksgymnasier och SBK gällande funktionärer

SBK har fått godkänt från SKK angående att våra funktionärer ska få tjänstgöra vid naturbruksgymnasiers inofficiella tävlingar, utbildningar och arrangemang. Ett samarbetsavtal är framtaget i detta syfte som ska skrivas på av naturbruksgymnasiet och SBK.

 

Svenska Brukshundklubben har ett samarbetsavtal med naturbruksgymnasier gällande funktionärer

 

Ett samarbetsavtal med naturbruksgymnasier och Svenska Brukshundklubben är framtaget, där naturbruksgymnasier ska kunna nyttja våra funktionärer och instruktörer i sina utbildningar och inofficiella arrangemang. 
Avtalet är även godkänt av SKK.

_________________________________

 

Länk till nyheten på SBK hemsida: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2018/04/samarbetsavtal-med-naturbruksgymnasier-funktionarer/

Tävla för rasklubb

På förekommen anledning kommer här nu lite mer information om detta med att tävla för rasklubb i bruks vid rasklubbens tävlingar.

Det har nämligen inkommit många frågor om detta nu, men som ni ser nedan under den streckade linjen är detta inget nytt alls!


Det som däremot är nytt: 
Är att man rent tekniskt, vid anmälan till rasklubbens bruksprov måste ändra på sitt konto i SBK Tävling, så att man tävlar för sin rasklubb för att utnyttja det företräde man har som medlem i rasklubb hänförd till den rasen.
Detta för att prioriteringen i systemet ska fungera som det är tänkt.

Och sedan måste man ändra tillbaka igen till den lokalklubb man tävlar för vid brukstävlingar arrangerade av lokalklubbar.

 

Detta gör man genom att:

I inloggat läge, innan man anmäler sig till tävling i bruks arrangerad av rasklubb, gå in på Mitt konto/Mina förare, där långt ut till höger på samma linje som förarens namn står på finns en redigeraruta.

Klicka in där och ändra till rasklubb att tävla för i bruks och glöm inte att uppdatera förarens uppgifter. 
Därefter anmäler man sig till rasklubbens tävling och när anmälan är skickad så kan man sedan ändra tillbaka till lokalklubben man tävlar för i bruks igen.


------------------

 

Redan i reglerna som gällde fram till 2006 stod:

 

”Vid prov som utlysts som rasklubbsmästerskap gäller följande: Förare som är medlem i, och med hund hänförd till, aktuell rasklubb (och som alltså deltar i det i provet ingående mästerskapet) äger företräde.”

 

Detta ska ställas i relation till att en förare då bara fick representera en klubb i SBK per kalenderår. I 2007 års regler (alltså för 11 år sedan) ändrades representationsbestämmelserna så att en förare fick representera en lokalklubb och därutöver en eller flera rasklubbar (det senare vid tävlan med hund av ras hänförd till rasklubben). I konsekvens med detta ändrades då ovan citerade text till:

 

”Vid prov som utlysts som rasklubbsmästerskap gäller följande: Förare som representerar, och med hund hänförd till, aktuell rasklubb (och som alltså deltar i det i provet ingående mästerskapet) äger företräde.”

 

Det är vad som gällt sedan dess och givetvis varit vad klubbarna haft att följa när det gällt manuell lottning. Det ingår nu sedan ett år i prioriteringen, där för övrigt förstås alla anmälda ingår, oavsett vilken klubb föraren representerar, även om det senare påverkar chansen att komma med. I Brukshunden nr 8 2006 beskrevs ändringarna enligt nedan:

Nya bruksregler 2018

 

Film om Svenska Brukshundklubben idag

 Se gärna filmen under länken som SBK gjort om SBK idag.

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2018/02/svenska-brukshundklubben-100-ar-av-goda-hundrelationer/

Följ de fantastiska aktiviteter som Svenska Brukshundklubben bedriver med 100 års hunderfarenheter i ryggen.

SBK INFO NYTT 2

/www.brukshundklubben.se/sbkinfo

 

På förekommen anledning har jag fått i uppdrag av SBK UG bruks att meddela er detta.

Denna fråga ställdes av mig till SBK UG bruks:

Nu undrar ett SBK distriktet om de ska ställa in alla sina appellspår då de har fullt med snö överallt?

_____________________

Ja, är det så att spåren går lika bra att utarbeta utan hund så är det bara att ställa in. 
I appellklass är det ju också smidigt att lägga provet vid en senare tidpunkt.  

_____________________

Detta mail går till alla SBK distriktens- och rasklubbarnas tävlingsavdelningar så sprid gärna informationen till alla era underliggande klubbar.

Med vänlig hälsning
Camilla Hjort

Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben