Svenska Schäferhundklubben

Ordförande har ordet

DSC_1247 Vår ordförande Leif Einarsson skriver en ledare i varje nummer av Schäfertidningen. Vi publicerar ledaren även här

Ledare i Schäfertidningen nr 5/2017

Hösten är här och då är det kanske svårare att ta de där härligt långa promenaderna i skogen eller på fälten när mörkret lägger sig och höstrusket sätter in. Men inget ont som inte har något gott med sig, det kan ju rent av vara både skönt och nyttigt att låta lugnet lägga sig för en stund.

För övrigt pågår i skrivande stund många aktiviteter som på sikt kan och bör påverka vår verksamhet  i positiv riktning. Eftersom inga officiella protokoll presenterats kan jag i dagsläget inte närmare kommentera besluten, men SKK´s kennelfullmäktige har fattat beslut om en kvalitetssäkring av HD/AD röntgen efter en motion från SBK/SSRK                                                                                                             Det andra beslutet har SKK, CS fattat och rör då vår skrivelse mot krav och för rekommendation av HD-index. Till vår stora glädje har SKK lyssnat på våra argument för rekommendation, vilket innebär att krav inte införs 2018.01.01. Beslutet gäller i ett år och innebär i realiteten att schäferuppfödare  har ett år på sig att på allvar beakta HD-index och ta större ansvar för att främja ledstatusen.              Alltför många hundar drabbas av problem och vi har alla ett ansvar för att minimera dysplasin inom vår ras. Vi löser inte problem genom att sopa dem under mattan, varför det primära målet skall vara att rekommendationen för index prioriteras, att avkommor röntgas och att föräldradjur som bevisligen genererar dysplasi inte används i avel. Klarar vi inte själva att förbättra ledstatusen är jag övertygad om att krav är den enda och rätta lösningen.   

Internationellt, och då syftar jag i första hand på WUSV (Världsunionen för schäfer), pågår också ett aktivt arbete för att förbättra rasens hälsa, bruksegenskaper och exteriör. Hundar med icke rastypisk exteriör och mentalitet har bl.a. i England och USA publicerats som representanter för vår ras, vilket är djupt beklagligt för schäferns rykte och status. Jag tolkar att WUSV önskar och kräver att i större utsträckning kunna styra rasens utveckling i hela världen och inte bara hundar registrerade hos SV, (Verein für Schäferhunde). Ett exempel är det pågående arbetet med att harmonisera kraven för att kunna registrera valpar.

Webbtidingen har legat i träda under en längre tid och vi kommer nu att försöka väcka liv i den igen, men för det krävs resurser och då både i form av pengar och idealitet. Ni måste ha tålamod men på sikt hoppas och tror vi webbtidningen kan bli ett utmärkt komplement till tidningen.

Leif

Ledare i Schäfertidningen nr 4/2017

Sommaren 2017 går mot sitt slut och likaså den mest aktiva delen av tävlingsperioden. Våra tre största prestigeprojekt är avslutade och samtliga har genomförts mycket väl med många deltagande ekipage, sportsliga tävlande och nöjd och glad publik. Jag tänker naturligtvis på SSM bruks, utställning och IPO, som genomförts i nämnd ordning. Utan ambitiösa arrangörer och funktionärer skulle det vara omöjligt arrangera tävlingar och jag vill passa på att tacka Sd Västra, Sk Vårgårda och Sk Hok för de väl genomförda arrangemangen.

Schäferhundens hälsa har alltid diskuterats, vilket är bra och nödvändigt för att rasen skall kunna behålla sin position som en av de mest populära och ingen annan ras ha så många användningsområden. Man brukar ju säga att det kostar på att ligga på topp och så väljer jag att tolka alla de känslor som schäferhunden väcker. Avarter och ohälsor inom schäferaveln kommer Svenska Schäferhundklubben alltid att bekämpa, men jag är bekymrad över att så många osakliga och okunniga uttalanden cirkulerar i media. Som i alla sammanhang är det viktigt att vara källkritisk och var medveten om att alla inlägg inte är baserade på saklig och vetenskaplig grund utan att det ibland är andra drivkrafter som ligger bakom.  

Leif

Ledare Schäfertidningen nr 3/2017

Klubbens aktiviteter är nu i full gång och jag har så här långt hunnit besöka ett par av dem för att träffa folk och få möjlighet känna av stämningen i vår förening.

Först ut var Schäferslaget i Åstorp den 12-14 maj som samarrangerades av SK Åstorp och SK Warberg. Hela 67 hundar var anmälda, men tyvärr också ett 25-tal avhopp. Trots det mycket positiva tävlingar med bra väder, utmärkt arrangemang och många fina resultat.                         

Det andra jag besökte var Sd Skåne-Blekinges utställning, uthållighetsprov och avelskorning i Degerberga den 3-4 juni, ett tvådagarsarrangemang som samlade drygt 250 deltagare. Även detta mycket omtyckt och positivt där SD Skåne-Blekinge  försöker hitta nya former för genomförandet.

Min uppfattning är att vi, i så stor utsträckning som möjligt, måste synliggöra Svenska Schäferhundklubben som organsiation. Generellt tror jag schäferhunden  måste synas mycket mer i samhället och att vi alltid ska försöka få ut så mycket lokal PR som möjligt vid våra arrangemang. Syns vi inte  -  så finns vi inte.

En slutsats jag dragit beträffande utställningar, bl.a. efter att jag själv tillsammans med Åke Imland dömt en valp- och specialutställning i Habo med över 120 anmälda hundar, är att vi kanske måste se över delar av våra egna utställningar. Efter att nya klasser tillkommit under senare år är vi nu uppe i hela 24 klasser, vilket påverkar tidsschemat för utställningarna men också klubbarnas ekonomi då behovet av antalet priser har ökat. Utställningskommittén ordförande Peter Schorling har därför, att tillsammans med en mindre grupp, fått i uppdrag av styrelsen att lämna förslag på eventuella förenklingar och förändringar. Vi kommer naturligtvis att diskutera förslaget vid vår organisationskonferens i oktober och om det krävs regelförändringar så finns möjlighet att fatta beslut vid nästa årsmötet.

I slutet på maj genomförde Svenska Brukshundklubben sin kongress utan några större sensationer. Jag själv och Mikael Ström deltog under de två dagarna och vi bidrog med våra röster bl.a. till att klubbens tidigare orförande Anneli Hultman enhälligt invaldes i styrelsen, vilket borgar för att schäferrasen har ett öra i SBK under den närmaste framtiden. Däremot lyckades vi inte avvärja en höjningen av medlemsavgiften med 20 kr till 400 kr. Vi reserverade oss mot beslutet då vi tillsammans med många  delegater ansåg att besparingar vore ett bättre alternativ samt att höjningen påverka våra egna klubbars möjligheter att förstärka ekonomin.

I nuläget saknar vår förening tyvärr en samordnare, ordförande i bruksprovskommittén, men jag hoppas och tror att vi snart kan fatta beslut om ersättare till Thomas Fröding som på grund av personliga skäl tackat nej till fortsatt engagemang i kommittén.  Glädjande nog är kommittén intakt och  årets verksamhet pågår och fullföljs enligt plan.

Under senare tid har två av våra hederledamöter tyvärr lämnat oss, dels Bosse Norén som var klubbens ordförande under åren 1999-2003 och dels domaren och framförallt den sanne schäfervännen Leif "Ludde" Ohlsson. Minnesorden på annan plats i tidningen beskriver utmärkt de värdefulla insatser Ludde och Bosse gjort för Svenska Schäferhundklubben och jag vill bara på hela föreningens vägnar konstatera att saknaden efter er är mycket stor. Våra tankar går till nära och kära.

Tiden för träningar, tävlingar och åter träningar präglar många medlemmars fritid just nu, där de  slutliga målen kan vara SSM IPO, SSM Svenska bruksgrenar, SSM Utställning, Internationella tävlingar, MH, MT, Uhp,  avelskorningar m.m. men målet kan naturligtvis också vara att helt öka välbefinnandet hos sig själv och sin hund.                                                                                 Tänk också på hur viktigt det är att engagera sig i föreningsarbetet. Många distrikt och lokalklubbar behöver ditt engagemang och det bästa sättet att påverka vår förenings framtid sker, trots alla sociala medier, genom aktivt föreningsarbete.

 Jag önskar er alla en glad sommar och ett stort lycka till under tävlingssäsongen.

Leif Einarsson

Ledare Schäfertidningen 2/2017

Det är inte utan att jag känner stor stolthet när jag nu blivit vald som ny ordförande i den rasklubb som representerar världens bästa ras, den tyska schäfern. Jag känner naturligtvis mycket stor respekt och ansvar inför det uppdrag som jag nu åtagit mig. När jag själv blev medlem i vår förening var Einar Welou ordförande och vi blev bara fler och fler och led snarare av växtvärk än av de utmaningar vi står inför nu, nämligen färre och färre medlemmar.

Min målsättning är kanske naiv men jag vill att Svenska Schäferhundklubben skall vara ett attraktivt alternativ för samtliga schäferägare, men för att detta ska lyckas krävs att vi har en samsyn och att vi kan samverka och samarbeta.

Verksamheten i föreningen kommer inte ur styrelsens arbete utan den kommer från varje matte och husse i vårt avlånga land som dag ut och dag in umgås, tränar och tävlar med sin schäfer. Styrelsen skall arbeta för dig så att du får ut det mesta av föreningen och vi ska undvika att sätta käppar i hjulet. Jag är övertygad om att vi alla kommer att göra allt vi kan för att schäfern återfå den status och respekt som den så väl förtjänar.

Jag vill tacka den avgående styrelsen med Anneli i spetsen för allt arbete ni lagt ner för att få en positiv utveckling i föreningen och önskar er alla lycka till i framtiden, oavsett var i schäfersverige ni är aktiva.

Våren närmar sig, eller är redan här, och jag önskar dig den bästa tränings- och tävlingssäsongen som du någonsin upplevt. Så blir det naturligtvis inte för alla, framgång följs ibland av bakslag eller vice versa, men göm inte bort det viktigaste - njut av livet och ha roligt.

Just du har de bästa förutsättningarna, för du har en schäfer.

 

Leif

Nyheter från CS