Svenska Schäferhundklubben

Dagens datum

lördag
22
oktober
Organisationskonferensen, Plats meddelas senare
Marika, Marita

2016
Vecka 42

Huvudsponsor / Agria Djurförsäkringar

Huvudsponsor / Foder

Royal Canin logga 1

 

Upprop till medlemmarna

 

SSH klarbakgrund

Upprop till Svenska Schäferhundklubbens medlemmar I en tid då färre schäferhundar registreras, färre arbetar aktivt med vår ras inom den mångsidighet som exklusivt, åtminstone tidigare, utmärkt vår ras som världens mest användbara - är det nu dags att återta den tronen.

För att lyckas med detta krävs det att vi samarbetar, fokuserar på det positiva och inte minst ser olikheter inom vår ras och dess olika förtjänster som en tillgång snarare än en strävan om att alla ska vara lika.

Svensk Schäferhundklubb ska var en klubb för dig med intresse av utställning, internationellt- och nationellt bruks, mentalitet, sundhet, tjänstehunden samt ett flertal områden där endast du själv sätter gränserna. Vår förening måste utvecklas och verka aktivt för att möta de behov som en schäferägare förväntar sig av klubben.

För att detta ska bli möjligt krävs att vi tillsammans tar krafttag inom ett par olika områden där utbildning, aktiva distrikt och lokala klubbar är det mest centrala.

Vi tänker att årets Organisationskonferens den 22-23 oktober ska bli startskottet för att starta resan mot något nytt och bättre.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för framtiden!

Du är viktig och din åsikt behövs! Påverka genom att föra fram din åsikt till ditt distrikt och/eller din lokala schäferhundklubb.

 

Svenska Schäferhundklubbens

Centralstyrelse

Förslag om nya distriktsgränser

Förslag på nya distriktsgränser inom Svenska Schäferhundklubben

 

Bakgrund

Vår indelning av dagens schäferditrikt baseras på en gammal indelning av säljdistrikt på ett större företag i Sverige. Denna indelning är föråldrad då den inte harmoniserar med Sveriges geografiska indelning vad gäller läns & kommungränser samt nuvarande postnummer.

Nuläge

Idag så får vi medlemslistor från SBK och dessa baseras på postnummer och för att kunna bistå våra distrikt & lokalklubbar med rätt listor blir det svårt att enkelt sortera den medlemslistan utefter vår indelning idag.

Vidare har utvecklingen i klubben blivit så att flera distrikt har färre lokalklubbar och i och med detta svårt att få ihop ekonomi att bedriva en bra stödverksamhet till lokalklubbarna då bidraget man får från CS bottnar i hur många medlemmar som är skrivna inom distriktet.

För att få en mer jämn medlemsfördelning är ett sätt att göra en ny distriktsindelning utifrån dagens postnummerindelning.

Framtid

Bifogat finns ett förslag där indelningen är gjord utifrån geografi och postnummer där ändringarna inte påverkar Norrland i någon omfattning men att gränserna blir lite mer klara vad gäller geografi och postnummer samt att man får ett jämnare medlemsantal mellan distrikten i mellersta & södra delen av Sverige.

Genomförande

Vi i CS är intresserade av hur ni medlemmar ser på detta och ser fram emot bra synpunkter som kommer tas upp på organisationskonferensen för att vi skall kunna fatta ett bra underbyggt beslut om ny indelning. Förslaget kommer läggas ut på hemsidan där man kan se en tänkt indelning och lämna synpunkter.

Med vänlig hälsning

Stefan Dahlgren/ på uppdrag från CS

Distrikt del1

 

Sverige södra

 

 

Webbfråga om nya distriktsgränser

Är nya distriktsindelningen bra?Translate

Information från CS 

 

Upprop till

Svenska Schäferhundklubbens

medlemmar

I en tid då färre schäferhundar registreras, färre arbetar aktivt med vår ras inom den mångsidighet som exklusivt, åtminstone tidigare, utmärkt vår ras som världens mest användbara - är det nu dags att återta den tronen.

För att lyckas med detta krävs det att vi samarbetar, fokuserar på det positiva och inte minst ser olikheter inom vår ras och dess olika förtjänster som en tillgång snarare än en strävan om att alla ska vara lika. Läs mer....

 


 


 

 

Vi samarbetar med

image007 agria_djurforsakring_200


 WTMix


 Happydog


Bild1


toplogo_sv2


 

Rm´s logga