Svenska Schäferhundklubben

Dagens datum

lördag
21
januari
Styrelsemöte
Agnes, Agneta

2017
Vecka 3

Huvudsponsor / Agria Djurförsäkringar

Huvudsponsor / Foder

Royal Canin logga 1

 

Upprop till medlemmarna

 

SSH klarbakgrund

Upprop till Svenska Schäferhundklubbens medlemmar I en tid då färre schäferhundar registreras, färre arbetar aktivt med vår ras inom den mångsidighet som exklusivt, åtminstone tidigare, utmärkt vår ras som världens mest användbara - är det nu dags att återta den tronen.

För att lyckas med detta krävs det att vi samarbetar, fokuserar på det positiva och inte minst ser olikheter inom vår ras och dess olika förtjänster som en tillgång snarare än en strävan om att alla ska vara lika.

Svensk Schäferhundklubb ska var en klubb för dig med intresse av utställning, internationellt- och nationellt bruks, mentalitet, sundhet, tjänstehunden samt ett flertal områden där endast du själv sätter gränserna. Vår förening måste utvecklas och verka aktivt för att möta de behov som en schäferägare förväntar sig av klubben.

För att detta ska bli möjligt krävs att vi tillsammans tar krafttag inom ett par olika områden där utbildning, aktiva distrikt och lokala klubbar är det mest centrala.

Vi tänker att årets Organisationskonferens den 22-23 oktober ska bli startskottet för att starta resan mot något nytt och bättre.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för framtiden!

Du är viktig och din åsikt behövs! Påverka genom att föra fram din åsikt till ditt distrikt och/eller din lokala schäferhundklubb.

 

Svenska Schäferhundklubbens

Centralstyrelse

Inbjudan ungdomsläger i Danmark 2017

 

DANSK SCHÄFERHUNDKLUBB INBJUDER

Til svenske og norske ungdomsmedlemmer

Schæferhundeklubben for Danmark vil hermed gerne invitere 4 ungdomsmedlemmer og 1 leder fra Norge og Sverige til at deltage i

Schæferhundeklubben for Danmarks  Ungdomslejr på Broby Sportsefterskole, Vesterågade 60, 5672 Broby, Danmark

Hvornår: I uge 28 fra søndag d. 9/7 – lørdag d. 15/7 

Deltagere: For ungdomsmedlemmer fra 12 - 20 år (inkl.)

Pris: 1500 kr. Dette beløb dækker udgifter til kost og logi - også hundemad, samt alle aktiviteter. Endvidere får alle deltagere en sweatshirt og t-shirt.

Deltagere vil blive optaget efter ”først–til-mølle-princippet”.

Alle deltageremøder søndag den 9. juli mellem kl. 14.00 og 15.00.

I løbet af ugen vil der blive arbejdet med spor, lydighed, gruppe C, ringtræning, klikker-træning, hundefittness, agility mm.

Fredag er der mulighed for at gå til prøve (FP og Beg B) ved dommer Gunner Jensen, men der vil også være en anden konkurrence. 

Om aftenen holder vi en forrygende festaften med uddeling af præmier og gaver. 

Der vil på lejren selvfølgelig også blive god tid til hygge og leg, såsom fodbold og rundbold. Hver aften sluttes også af med Lejravisen J

Som nyt tiltag i 2017 vil være, at også der inviteres ungdomsmedlemmer fra Norge, Sverige og Tyskland.

Lejren slutter af med Ungdomsudstilling om lørdagen, d. 15. juli kl. 10.00, hvor Ulla Hansen kommer og dømmer både jer og hundene.

Tilmelding på www.schaeferhund.dk

Udstillingen foregår igen  i år på skolen, hvor lejren holdes.

Til denne udstilling kan alle medlemmer af Schæferhundeklubben tilmelde deres hunde, men det er ungdomsmedlemmerne, der løber med dem.

Ud over konkurrencebedømmelsen af hundene, kåres de bedste handlere.
Onsdag d. 12.7. kl. 19, er der ”Åbent Hus” på lejren, hvor vi arrangerer fælles ringtræning for alle interesserede. Der vil her være mulighed for at lave aftaler om løbere til dem, der deltager i Ungdomsudstillingen.

Tilmeldingen, som er vedhæftet her, sendes til Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup,

tlf: 3253 3321 / e-mail iris_chr@yahoo.dk

Deltagergebyret på 1500 kr. indsættes på konto: Reg.nr. 3420 konto 10555450  senest d. 9. juni 2016. Tilmeldingen er ikke gældende før, deltagerbetalingen er indgået.

Når der tilmeldt og betalt, vil man få tilsendt yderligere besked om det nøjagtige program for lejren samt liste over, hvad man skal medbringe.

Betingelser for at kunne deltage på lejren:

1) at du er medlem af Schæferhundeklubben i Norge eller Sverige

2) at du selv kan tage ansvar for samt styre din schæferhund på lejren

3) at du er mellem 12 og 20 år (inkl.)

4) at du har trænet hund i mindst et halvt år.

5) at den hund, du medbringer, er mindst ca. 6 mdr. og tilhører husstanden

6) det er kun tilladt at medbringe en hund.

7) at den hund, du medbringer, skal kunne sove i trailer eller hundeboks uden problemer

8) der gælder samme regler for alle på lejren, uanset alder

9) man må gerne komme og afrejse i egen bil, men kørsel i egen bil under lejrens

    forløb er ikke tilladt

10) der må ikke indtages alkohol eller stoffer på lejren. Rygning er forbudt.

11) løbske tæver og syge hunde må ikke medbringes på lejren.

12) Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre hjemsendelse!!!

 

Du skal selv medbringe en overdækket boks eller trailer, som din hund kan bo i under lejren. Hundene må ikke være indendørs på skolen. Hvis du ikke har mulighed for at låne en boks eller plads i en trailer, så kontakt Iris.

 

Hvis du har en ekstra plads i din trailer, bedes du også lige give Iris besked, så hun kan formidle ledige pladser videre til dem, der mangler.

 

Yderligere oplysninger eller spørgsmål vedr. ungdomslejren rettes til:

Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup, tlf: 3253 3321/ e-mail iris_chr@yahoo.dk

eller Karin Christiansen, tlf.: 23676915 / e-mail: karin.fc@get2net.dk

Se ungdomssiderne på www.schaeferhund.dk  Siderne bliver løbende opdateret. 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

På vegne af Ungdomsudvalget

Karin Christiansen

tlf. +45 2367 6915

e-mail: karin.fc@get2net.dk

 

 

 

Inbjudan Dansk Schäferhundklubbs ungdomsläger 2017

Valberedningens förslag till ny styrelse 2017

 

SSH klarbakgrund

 

Svenska Schäferhundklubbens Valberedning har inkommit med följande förslag till ny styrelse

inför årsmötet 2017-03-12

 

Ordförande:                  Leif Einarsson                  1 år nyval

V ordförande:                Fredrik Steen                   2 år nyval

Sekreterare:                 Vakant

Kassör:                         Henrik Gunnarsson           2 år nyval

Ledamot:                      Daniel Strandberg            1 år fyllnadsval

Ledamot:                      Anders Carlsson               2 år nyval

Ledamot:                      Mona Djurfeldt                 1 år nyval

Suppleant:                    Camilla Jansson                1 år fyllnadsval

Suppleant:                    Mats Höglund                    2 år nyval

 

Revisor:                        Lena Sönnerqvist               1 år omval

Revisor:                        Mona Olsson                      1 år omval

Revisorsuppl:                 Vakant                              1 år nyval

 

Valberedningen för 2016 har bestått av

Mats Falkeman  Sammankallande

Peter Edman

Jessica Öhlund

 

En helg till ända, mycket givande diskussioner och klargörande av missförstånd.

Vi är alla överrens om att det är tillsammans vi går framåt! Era delegater kommer att informera er på medlemsmötena om planerna för framtiden!

2016-10-23 12.55.59

Translate

Information från CS 

 

Upprop till

Svenska Schäferhundklubbens

medlemmar

I en tid då färre schäferhundar registreras, färre arbetar aktivt med vår ras inom den mångsidighet som exklusivt, åtminstone tidigare, utmärkt vår ras som världens mest användbara - är det nu dags att återta den tronen.

För att lyckas med detta krävs det att vi samarbetar, fokuserar på det positiva och inte minst ser olikheter inom vår ras och dess olika förtjänster som en tillgång snarare än en strävan om att alla ska vara lika. Läs mer....

 


 


 

 

Vi samarbetar med

image007 agria_djurforsakring_200


 WTMix


 Happydog


Bild1


 


 

Rm´s logga