Svenska Schäferhundklubben

SM Bruks & IPO 2017 på Skutskärs Idrottsplats

SM Bruks & IPO 2017

 

 

HEM

 

Välkomna till SM Bruks & IPO 2017 i Gävleborg!

Jag vill på ledningsgruppens vägnar hälsa tävlande, domare, övriga funktionärer, förbundsstyrelsen och publik välkomna till det natursköna Gästrikland och till Skutskärs IP där all lydnad och skyddsarbete kommer att genomföras.

Gävleborgsdistriktet bär en stolt tradition i dessa sammanhang och vi som distrikt hoppas verkligen att dessa dagar ska ge ALLA ett glatt minne för framtiden och vi vill önska alla deltagare; LYCKA TILL!

Leffe Jönsson
SM-general

 

SM Bruks & IPO 2017 är ett samarbete mellan alla bruksklubbar i Gävleborgs län, Skutskärs If Fotboll, Skutskärs If Bandy och Älvkarleby kommun.

  • Vill du ha ett minne av ert framträdande under SM dagarna? Ta då chansen att bli fotograferad av Per-Erik Jäderberg.

Upprop till medlemmarna

 

SSH klarbakgrund

Upprop till Svenska Schäferhundklubbens medlemmar I en tid då färre schäferhundar registreras, färre arbetar aktivt med vår ras inom den mångsidighet som exklusivt, åtminstone tidigare, utmärkt vår ras som världens mest användbara - är det nu dags att återta den tronen.

För att lyckas med detta krävs det att vi samarbetar, fokuserar på det positiva och inte minst ser olikheter inom vår ras och dess olika förtjänster som en tillgång snarare än en strävan om att alla ska vara lika.

Svensk Schäferhundklubb ska var en klubb för dig med intresse av utställning, internationellt- och nationellt bruks, mentalitet, sundhet, tjänstehunden samt ett flertal områden där endast du själv sätter gränserna. Vår förening måste utvecklas och verka aktivt för att möta de behov som en schäferägare förväntar sig av klubben.

För att detta ska bli möjligt krävs att vi tillsammans tar krafttag inom ett par olika områden där utbildning, aktiva distrikt och lokala klubbar är det mest centrala.

Vi tänker att årets Organisationskonferens den 22-23 oktober ska bli startskottet för att starta resan mot något nytt och bättre.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för framtiden!

Du är viktig och din åsikt behövs! Påverka genom att föra fram din åsikt till ditt distrikt och/eller din lokala schäferhundklubb.

 

Svenska Schäferhundklubbens

Centralstyrelse

Inbjudan ungdomsläger i Danmark 2017

 

DANSK SCHÄFERHUNDKLUBB INBJUDER

Til svenske og norske ungdomsmedlemmer

Schæferhundeklubben for Danmark vil hermed gerne invitere 4 ungdomsmedlemmer og 1 leder fra Norge og Sverige til at deltage i

Schæferhundeklubben for Danmarks  Ungdomslejr på Broby Sportsefterskole, Vesterågade 60, 5672 Broby, Danmark

Hvornår: I uge 28 fra søndag d. 9/7 – lørdag d. 15/7 

Deltagere: For ungdomsmedlemmer fra 12 - 20 år (inkl.)

Pris: 1500 kr. Dette beløb dækker udgifter til kost og logi - også hundemad, samt alle aktiviteter. Endvidere får alle deltagere en sweatshirt og t-shirt.

Deltagere vil blive optaget efter ”først–til-mølle-princippet”.

Alle deltageremøder søndag den 9. juli mellem kl. 14.00 og 15.00.

I løbet af ugen vil der blive arbejdet med spor, lydighed, gruppe C, ringtræning, klikker-træning, hundefittness, agility mm.

Fredag er der mulighed for at gå til prøve (FP og Beg B) ved dommer Gunner Jensen, men der vil også være en anden konkurrence. 

Om aftenen holder vi en forrygende festaften med uddeling af præmier og gaver. 

Der vil på lejren selvfølgelig også blive god tid til hygge og leg, såsom fodbold og rundbold. Hver aften sluttes også af med Lejravisen J

Som nyt tiltag i 2017 vil være, at også der inviteres ungdomsmedlemmer fra Norge, Sverige og Tyskland.

Lejren slutter af med Ungdomsudstilling om lørdagen, d. 15. juli kl. 10.00, hvor Ulla Hansen kommer og dømmer både jer og hundene.

Tilmelding på www.schaeferhund.dk

Udstillingen foregår igen  i år på skolen, hvor lejren holdes.

Til denne udstilling kan alle medlemmer af Schæferhundeklubben tilmelde deres hunde, men det er ungdomsmedlemmerne, der løber med dem.

Ud over konkurrencebedømmelsen af hundene, kåres de bedste handlere.
Onsdag d. 12.7. kl. 19, er der ”Åbent Hus” på lejren, hvor vi arrangerer fælles ringtræning for alle interesserede. Der vil her være mulighed for at lave aftaler om løbere til dem, der deltager i Ungdomsudstillingen.

Tilmeldingen, som er vedhæftet her, sendes til Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup,

tlf: 3253 3321 / e-mail iris_chr@yahoo.dk

Deltagergebyret på 1500 kr. indsættes på konto: Reg.nr. 3420 konto 10555450  senest d. 9. juni 2016. Tilmeldingen er ikke gældende før, deltagerbetalingen er indgået.

Når der tilmeldt og betalt, vil man få tilsendt yderligere besked om det nøjagtige program for lejren samt liste over, hvad man skal medbringe.

Betingelser for at kunne deltage på lejren:

1) at du er medlem af Schæferhundeklubben i Norge eller Sverige

2) at du selv kan tage ansvar for samt styre din schæferhund på lejren

3) at du er mellem 12 og 20 år (inkl.)

4) at du har trænet hund i mindst et halvt år.

5) at den hund, du medbringer, er mindst ca. 6 mdr. og tilhører husstanden

6) det er kun tilladt at medbringe en hund.

7) at den hund, du medbringer, skal kunne sove i trailer eller hundeboks uden problemer

8) der gælder samme regler for alle på lejren, uanset alder

9) man må gerne komme og afrejse i egen bil, men kørsel i egen bil under lejrens

    forløb er ikke tilladt

10) der må ikke indtages alkohol eller stoffer på lejren. Rygning er forbudt.

11) løbske tæver og syge hunde må ikke medbringes på lejren.

12) Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre hjemsendelse!!!

 

Du skal selv medbringe en overdækket boks eller trailer, som din hund kan bo i under lejren. Hundene må ikke være indendørs på skolen. Hvis du ikke har mulighed for at låne en boks eller plads i en trailer, så kontakt Iris.

 

Hvis du har en ekstra plads i din trailer, bedes du også lige give Iris besked, så hun kan formidle ledige pladser videre til dem, der mangler.

 

Yderligere oplysninger eller spørgsmål vedr. ungdomslejren rettes til:

Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup, tlf: 3253 3321/ e-mail iris_chr@yahoo.dk

eller Karin Christiansen, tlf.: 23676915 / e-mail: karin.fc@get2net.dk

Se ungdomssiderne på www.schaeferhund.dk  Siderne bliver løbende opdateret. 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

På vegne af Ungdomsudvalget

Karin Christiansen

tlf. +45 2367 6915

e-mail: karin.fc@get2net.dk

 

 

 

Inbjudan Dansk Schäferhundklubbs ungdomsläger 2017

Translate

Information från CS Ny styrelse 2017

  • Glöm inte att rapportera in era nya styrelseförteckningar till kansliet

gäller samtliga distrikt och lokalklubbar.

  • Oavsett om det är samma personer som innhar lika poster som föregående år.

Gäller även valberedning/revisorer/revisorsuppleanter..

  • Samtliga distrikt inkommer med sina årsberättelser/ styrelseprotokoll/ verksamhetsberättelser/ verksamhetsplaner etc till kansliet.

 Lokalklubbarna skickar in sina till Distrikten. 

 Upprop till

Svenska Schäferhundklubbens

medlemmar

I en tid då färre schäferhundar registreras, färre arbetar aktivt med vår ras inom den mångsidighet som exklusivt, åtminstone tidigare, utmärkt vår ras som världens mest användbara - är det nu dags att återta den tronen.

För att lyckas med detta krävs det att vi samarbetar, fokuserar på det positiva och inte minst ser olikheter inom vår ras och dess olika förtjänster som en tillgång snarare än en strävan om att alla ska vara lika. Läs mer....

 


 


 

 

Vi samarbetar med

image007 agria_djurforsakring_200


 WTMix


 Happydog


Bild1


 


 

Rm´s logga