Svenska Schäferhundklubben

Dagens datum

onsdag
24
augusti
Bartolomeus

2016
Vecka 34

Huvudsponsor / Agria Djurförsäkringar

Huvudsponsor / Foder

Royal Canin logga 1

Anmälan till Svenska Schäferhundklubbens Nyhetsbrev!

Härmed anmäler jag min epostadress för Svenska Schäferhundklubbens Nyhetsbrev!!

Glöm inte att avanmäla Nyhetsbrevet från spamlådan!

Denna anmälan gör du endast om du inte erhållit Svenska Schäferhundklubbens Nyhetsbrev eller om Du ändrat Din epostadress! Glöm inte att gå in och avanmäl Nyhetsbrevet som spam om du inte får det i din vanliga brevkorg!!

 


 

 

 

  

 

Denna anmälan gör du endast om du inte erhållit Svenska Schäferhundklubbens Nyhetsbrev eller om Du ändrat Din epostadress!

Tidning 4/2016

OBS!

Schäfertidning nr 4 blir dessvärre

något försenad pga sent inkommet material

Utgivningsdag meddelas senare!

// URMA / CS //

 

önskar alla Schäferägare en trevlig sommar!

Regler för länkande på vår hemsida

Regler för annonsering och länkande på vår hemsida!

 

* Med anledning av att Svenska Schäferhundklubben är medlem i WUSV/SV så har vi, efter samråd med Ulf Uddman på Svenska Kennelklubben, beslutat att information och länkar som är kopplade till RSV 2000 inte är tillåtna på våra hemsidor.

 

Förslag om nya distriktsgränser

Förslag på nya distriktsgränser inom Svenska Schäferhundklubben

 

Bakgrund

Vår indelning av dagens schäferditrikt baseras på en gammal indelning av säljdistrikt på ett större företag i Sverige. Denna indelning är föråldrad då den inte harmoniserar med Sveriges geografiska indelning vad gäller läns & kommungränser samt nuvarande postnummer.

Nuläge

Idag så får vi medlemslistor från SBK och dessa baseras på postnummer och för att kunna bistå våra distrikt & lokalklubbar med rätt listor blir det svårt att enkelt sortera den medlemslistan utefter vår indelning idag.

Vidare har utvecklingen i klubben blivit så att flera distrikt har färre lokalklubbar och i och med detta svårt att få ihop ekonomi att bedriva en bra stödverksamhet till lokalklubbarna då bidraget man får från CS bottnar i hur många medlemmar som är skrivna inom distriktet.

För att fån en mer jämn medlemsfördelning är ett sätt att göra en ny distriktsindelning utifrån dagens postnummerindelning.

Framtid

Bifogat finns ett förslag där indelningen är gjord utifrån geografi och postnummer där ändringarna inte påverkar Norrland i någon omfattning men att gränserna blir lite mer klara vad gäller geografi och postnummer samt att man får ett jämnare medlemsantal mellan distrikten i mellersta & södra delen av Sverige.

Genomförande

Vi i CS är intresserade av hur ni medlemmar ser på detta och ser fram emot bra synpunkter som kommer tas upp på organisationskonferensen för att vi skall kunna fatta ett bra underbyggt beslut om ny indelning. Förslaget kommer läggas ut på hemsidan där man kan se en tänkt indelning och lämna synpunkter.

Med vänlig hälsning

Stefan Dahlgren/ på uppdrag från CS

Distrikt del1

 

Sverige södra

 

 

Webbfråga om nya distriktsgränser

Är nya distriktsindelningen bra?Translate

Information från CSKansliet tar semester!

Resterande del av Juli månad samt hela augusti 

utesluts vår telefontid på Onsdagar mellan 18-20.00 

Har ni några frågor rörande verksamheten kontakta vårt kansli.

Vid brådskande ärende skicka ett mail och jag svarar eller ringer upp så snart jag kan. 

Vi ses på SSM i Vårgårda kom gärna till INFO-tältet.


 


 

 

Vi samarbetar med

image007 agria_djurforsakring_200


 WTMix


 Happydog


Bild1


toplogo_sv2


 

Rm´s logga