Svenska Schäferhundklubben

September månadsbrev

 

 Centralstyrelsemärke

 

 

Månadsbrev september

 

Under sommaren har tre av fyra SSM hållits med många fina schäferprestationer som ni har kunnat läsa om i Svensk Schäfertidning. Ett SSM återstår det är SSM IGP-FH som arrangeras av SK Sturup den 19-20 oktober men nu lider sommaren mot sitt slut och höstens schäferaktiviteter kan börja.

 

Det har nu gått ett halvår sedan årsmötet och ni undrar säkert vad som händer i CS. Som flera av er säkert har märkt läggs CS-protokollen inte längre ut på hemsidan. Det beror inte på att vi vill vara hemliga klubben utan hänger ihop med styrelsens uppfattning att information i sådana handlingar ska förbehållas klubbens medlemmar och inte ”hela världen”. Protokollen skickas ut i organisationen via distrikten och vill man som enskild medlem ta del av dessa får man kontakta kansliet. När klubbens nya hemsida är på plats om någon månad kommer klubbhandlingarna att kunna nås via den för våra medlemmar.

 

CS har många både stora och små uppgifter. De viktigaste uppgifterna har rört den nya hemsidan, att få igång arbetet i kommittéerna, jobba med RAS-dokumentet och att få koll på klubbens ekonomi. Även om vi är den största rasklubben innebär det inte att vi är särskilt rika. Man kan säga att vi har kontroll på våra utgifter och att vi har en viss marginal att röra oss med för den uppgift som ligger framför oss. Och det är att få igång en aktiv verksamhet inom klubben på alla nivåer.

 

Vårt medlemsantal har de senaste tio åren nästan halverats till att idag vara ca 2 000 medlemmar. Det är inte bra. Varje år föds mer än tusen små schäfervalpar i det här landet. Det finns ett antal tusen schäferägare sammanlagt. Av de schäferkennlar som haft valpkull de senast tio åren är endast ca 40 % medlemmar i klubben. Varför är inte fler hundägare och uppfödare medlemmar hos oss?  Det är frågor som vi måste ställa oss. Visst är det så att ideellt arbete och föreningsverksamhet inte ligger i tiden. Men vad vi ser på prov och inom olika verksamheter är att brukshundarna får stå tillbaka för andra hundar på ett sätt som inte gynnar vår ras.

 

Klubben organiserar både enskilda schäferägare och schäferuppfödare. Kanske är det denna medlemsstruktur som gjort att vi historiskt haft ett antal kontroverser inom klubben. Det måste vi sluta upp med för det försvagar oss bara. Vi behöver alla medlemmars kraft för att utveckla vår verksamhet så att vi blir en aktiv rasklubb. Vi vill vara en trovärdig och pålitlig samtalspartner till övriga hundorganisationer i vår omvärld för att kunna påverka beslut inom världsorganisationerna som berör schäferrasen.

 

Vi måste därför tänka på framtiden. Hur kan vi bli starkare som klubb? Vilken verksamhet ska vi ha? Hur kan vi stärka vår lokala och regionala organisation? Vad kan vi erbjuda den enskilde hundägaren? Och vad förväntar sig uppfödarna av oss som klubb? Dessa och många andra frågor ska vi diskutera på organisationskonferensen den 19-20 oktober i Jönköping. Väl mött då!

 

Med vänlig hälsning

Ordförande

Stefan Dahlgren

 

Länk till Schäfertidningen

Länk till vår Schäfertidning.

 

 

www.schafertidningen.se

Dags förnya tävlingslicensen DRAG

Hej

 Dags att förnya din tävlingslicens för DRAG

Kostnad: 250:-

Avser perioden: 20190701-20200630 (oavsett när den löses)

 

Betalas in till klubben samtidigt som man mailar följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Medlems nr i Schäferklubben  

Ökad kompetens i föreningsteknik

 

 

2019-05-22

 

Ökad kompetens inom Svenska Schäferhundklubben inom området föreningskunskap.

 

 

 

Svenska Schäferhundklubben är en öppen och demokratisk organisation. Att vara förtroendevald och funktionär inom Schäferhundklubben är inte bara personligt utvecklande utan med det följer också ett stort ansvar för att det arbete som bedrivs inom klubben sker på ett så kunnigt och respektfullt sätt som möjligt.

 

 

 

En av de åtgärder som föreslås inom ramen för klubbens översyn av arbetsformer är ett tydliggörande av de regler och riktlinjer som gäller för vår verksamhet. Till detta kommer att Schäferhundklubben också är bunden av de olika värdegrunder som gäller inom våra överordnade organisationer. Inom ramen för översynen av arbetsformerna ger CS därför alla distrikt inom klubben i uppdrag att se till att samtliga personer som innehar förtroendeuppdrag som styrelsefunktionärer dels inom distrikten, dels inom lokalklubbarna genomgår en utbildning i föreningskunskap under 2019. Distrikten ska även ha en plan för hur nya förtroendevalda ska ges möjlighet till utbildning i föreningskunskap. Genomförandet av detta arbete är en förutsättning för att distrikten ska få sin 37.50-krona för verksamhetsåret 2020.

 

 

 

Såväl Svenska Brukshundklubben som Studiefrämjandet erbjuder utbildning i föreningskunskap. Väljer distriktet att anordna utbildning via SBK sker detta genom en föreningscoach, se bilaga. Vill distriktet hellre gå via Studiefrämjandet bör man ta kontakt med sin lokala avdelning inom Studiefrämjandet. Studiefrämjandet kan också erbjuda kurser på distans.

 

 

 

Detta uppdrag ska redovisas från varje distrikt vid kommande organisationskonferens den 19 - 20 oktober 2019.

 

 

 

Skicka därför in en redogörelse för

 

1.      hur många styrelsefunktionärer som finns inom varje distrikt,

 

2.      hur distriktet lagt upp utbildningen,

 

3.      hur många som genomgått utbildningen och när under 2019 som uppdraget beräknas vara slutfört samt

 

4.      hur nya styrelsefunktionärer avses att utbildas

 

senast den 15 oktober 2019 till kansliet.

 

 

Utbildning i föreningskunskap
Så här i årsmötestider vill Svenska Brukshundklubben erbjuda sina lokalklubbar, distrikt och rasklubbar möjligheten att på ett enkelt sätt utbilda befintliga och nya styrelsefunktionärer i föreningskunskap.
I första hand tänker vi oss att distrikten arrangerar detta för sina lokala klubbar och representanter från rasklubbar boende i distriktet. Om distriktet inte arrangerar en utbildning kan några lokalklubbar gå ihop och arrangera en.
Vi beräknar att utbildningen kommer att behöva sju timmar, så den arrangeras med fördel under en helgdag.
• Bekosta en föreningscoach som håller i utbildningen.
• Ta fram utbildningens innehåll samt material.
• Färdigställa en inbjudan och skicka ut.
• Ta in anmälningar till utbildningen.
• Anlitar en föreningscoach
• Bokar lokal och bestämmer datum för utbildningen tillsammans med föreningscoachen
• Ordnar med fika/mat under utbildningsdagen.
• Skickar PM till deltagarna när de anmält sig.
Om ni är intresserade av att arrangera en utbildning, meddela oss genom att maila janna.myhre@brukshundklubben.se

Information från vår ordförande 2019-05-15

Hej!

Klubbens främsta uppgift är både att bevara och utveckla den tyska schäferhunden som världens bästa och mångsidigaste brukshund och att ha en givande och bra verksamhet för alla oss schäferägare. Vi måste därför utveckla vår verksamhet i klubben och bli synliga även för den ”vanlige” schäferägaren. Vi behöver också förbättra vår dialog med övriga hundorganisationer för att få gehör för våra rasspecifika synpunkter både vid avel och tävling.

 

CS hade under sista helgen i april sitt första styrelsemöte. Till detta var samtliga kommittéer inbjudna. Många kloka synpunkter kom fram. Detta kommer att resultera i att det kommer att bli vissa förändringar i kommittéernas sammansättning och uppgifter. Vi kommer också att sträva efter att samordna kommittéernas arbete så att det blir en levande dialog kring klubbens verksamhet.

 

Arbetet med klubbens hemsida, tidningar och förekomst på olika sociala medier kommer att fortgå. Tanken är att ge vårt varumärke en enhetlig och uppdaterad utformning, Avtalet med Hundpoolen är förlängt till nästa årsskifte och under den tiden kommer den nya centrala hemsidan samt strukturen för distriktens och klubbarnas hemsidor att arbetas fram.

 

När det gäller föreningskunskapen i vår organisation kommer distrikten snart att få ett uppdrag att genomföra utbildning i detta avseende. Även översynen av klubbens organisation i distrikt/regioner kommer att fortsätta under detta verksamhetsår.

 

Klubben har ett antal SSM-arrangemang framför sig. Dessa sköts dels av klubbens kommittéer, dels av olika distrikt och lokalklubbar. Det är mycket arbete som ligger bakom dessa fina arrangemang där klubben får visa upp vår mångsidiga ras. Ofta är arbetet utfört av riktiga eldsjälar i klubben. Jag vill emellertid uppmuntra alla medlemmar att ta chansen att ställa upp som funktionärer. Det är mycket jobb, men det är också roligt och du bidrar till att förbättra verksamheten i klubben. Kontakta gärna kansliet på info@schaferhundklubben.se om du känner att du kan bidra med att sälja program, stå på parkeringen, ragga sponsorer, bygga upp utställningsring, sälja korv osv. så kommer vi se till att respektive ansvarig får mailet.

Med vänlig hälsning

Ordförande

Ordförandes rader

 

 

Ordförandes tankar

 

Den nytillträdda styrelsen och jag tackar för förtroendet som årsmötet gav oss att leda Schäferhundklubben under det kommande verksamhetsåret.

 

Som i många föreningar finns det engagerade personer i vår förening med starka åsikter. Dessa åsikter ska naturligtvis få föras fram till diskussion under ordnade former. För att detta ska låta sig göras är det viktigt att alla håller sig till de stadgar och regler som finns så att det blir en saklig debatt i olika frågor utan onödiga personangrepp.   Under det konstituerande mötet var styrelsen eniga om att ambitionen för det kommande verksamhetsåret är och att höja föreningskompetensen i vår organisation och se till att de styrdokument som behövs också finns på plats. Styrelsen kommer att återkomma till detta.

 

En annan viktig och brådskande åtgärd är att få till en ny hemsida dels för Schäferklubben centralt, men också för distrikt och lokalklubbar. Styrelsen är helt enig om att vi behöver se över layout och innehåll på den centrala hemsidan men att även distrikt & lokalklubbar har samma utseende för att stärka vårt varumärke. Förhoppningsvis kommer jag att kunna återkomma med närmare besked i den här frågan mycket snart.

 

Medlemsantalet i Svenska Schäferhundklubben har minskat från ca 3 400 medlemmar till ca 2 000 medlemmar under de sista tio åren. Denna utveckling måste vi vända. Det egentliga arbetet i föreningen och det som ska driva föreningen framåt sker i kommittéerna. Styrelsen har därför – i samråd med kommittéerna – börjat se över vilket arbete som varje kommitté anser sig ha uppdrag att utföra och vilka förändringar som eventuellt behövs inför framtiden både för att öka medlemsantalet och för att erbjuda våra medlemmar en stimulerande föreningsverksamhet. Denna genomgång är tänkt att vara klar under maj månad.

 

Med vänlig hälsning

 

Stefan

 

 

Nya Hemsidor

 Skärmavbild 2019-03-08 kl. 20.47.32
 

OBS; NYTT DATUM till er som ännu inte beställt ny hemsida:
31december stängs alla
Schäferhundklubbens hemsidor på hundpoolen ner och flyttas till loopia.

För att undvika att alla hemsidor ska göras om  på samma gång ber vi er att inte vänta till sista datum, så att det blir en löpande smidig övergång under året.

För att ge alla en möjlighet förlänger vi avtalet med hundpoolen året ut. Ni som inte vill ha ny hemsida just nu kan tillsvidare stanna kvar året ut hos hundpoolen. Det tillkommer inga kostnader hos hundpoolen under detta året.

 

Ny Hemsida
Distrikt & Lokala Klubbar

Se Sk Uddevallas nya hemsida:
http://www.skuddevalla.se

http://www.sdvastra.se

NY Responsiv Hemsida
= anpassar sig efter olika skärmar
 
 
Alla distrikt/ lokala klubbar erbjuds att få en ny hemsida gjord i wordpress för 1995:+ moms
Bokas och byggs i turordning efter bokning nu i ett långsammare tempo under året.
Kontakta webmaster för att meddela om ni vill beställa en ny.
Det ingår upplärning av hur man postar nya inlägg för en person på distriktet/ klubben.
 
Tips:
Kontakta företag för att sponsra er nya hemsida,
så får de banner på startsidan med länk direkt till
deras hemsida.
 
kontakta snarast webmaster och meddela om ni vill ha en ny hemsida

Webmaster: Jeanette, 0707-741198, jeanette@eventmagasinet.se

 

 

 

 

 

Schäferklubben och Den nya dataskyddsförordningen, GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen, PUL  gäller fom den 25 maj 2018. Svenska Schäferhundklubben har börjat med att kartlägga de uppgifter som vi har om våra medlemmar. Syftet är att gå igenom vad klubben lagrar och i vissa fall kan ta bort. Här kan ni läsa mer om vad den nya lagen omfattar: 

http://brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/dataskyddsforordningen-gdpr/

Translate

Information från CS

Hej,

 

På förekommen anledning behöver jag er hjälpa med att sprida informationen om nedan till alla era underliggande klubbar:

 

  • Att alla tävlingsarrangörer måste lägga in kontaktuppgifter till någon på klubben, som tävlande ska kunna få kontakt med vid frågor inför tävling.
  • Att tävlingsarrangörer lägger in IBAN nr också i systemet – vi får mer och mer folk som anmäler sig från andra länder och vi på supporten för SBK Tävling kan inte svara på detta!

 


 


 

OBS!  Nytt år  NY medlemsavgift 

I år är medlemsavgiften höjd från 295.- till 350.-

Är du redan medlem i SBK betalar du in 350.-

Är du inte medlem i SBK sedan tidigare betalar du in 750.-

Familjemedlemsavgiften är inte höjd.

Den nya avgiften gäller fr om 2019-01-01 


 


Medlemskap

Till alla er som betalar in edra medlemsavgifter till vårt bankgiro och tyvärr glömmer att göra anmälan på vår hemsida under medlem, snälla gör detta det är omöjligt för oss att kunna registrera in er som medlem på SBK annars och därför får ni heller inte utsänt era medlemsbevis eller vår tidning.


 

 

Vi samarbetar med

Royal Canin


 thumbnail_Agria_Logo_SVE_RGB